Komisja Sejmowa GMiŻŚ 8-01-2020

Opublikowano: czwartek, 09, styczeń 2020

8 stycznia 2020 w Sali kolumnowej Sejmu RP odbyło się posiedzenie Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Tematami posiedzenia były:
1. informacja Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej na temat sytuacji kadrowej i ekonomicznej w Przedsiębiorstwie Państwowym Polska Żegluga Morska oraz przyczyn powołania w tym przedsiębiorstwie tymczasowego kierownika w miejsce zarządcy komisarycznego.

2. Informacja Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej na temat bieżącej sytuacji oraz planów rozwoju i funkcjonowania Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia S.A. oraz Stoczni Szczecińskiej Sp. z o.o.

W informacji podano m.in. następujące zestawienia finansowe dotyczące wymienionych przedsiębiorstw (łącze).

Protokół z posiedzenia komisji będzie dostępny na stronie komisji: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/agent.xsp?symbol=KOMISJAST&NrKadencji=8&KodKom=GMZ