Posiedzenie Loży KIGM ws. Strategii

Opublikowano: piątek, 19, czerwiec 2020

17 czerwca 2020 odbyło się posiedzenie Loży KIGM. Głównym tematem posiedzenia był Projekt Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego (PSWP).

Członkowie Loży stwierdzili, że prace i założenia Strategii idą w dobrym kierunku. Zdrowie, cyfryzacja oraz ekologia to najważniejsze kierunki, nad których realizacją należy pracować. Podkreślono, że doświadczenia związane z obecną pandemią wyraźnie wskazują, że zdrowie co raz bardziej należy traktować jako czynnik ekonomiczny, nie tylko pośrednio wpływający na działanie gospodarki.

Cyfryzacja powinna objąć jak największą ilość elementów gospodarki, w szczególności branże morską i transportową. Zaniedbanie digitalizacji procesów, czy obiegów dokumentów w tej branży, przy rozwoju konkurencji, może spowodować, spowolnienie rozwoju czy jego całkowity paraliż.

Ekologia wraz z rozwojem energetyki źródeł odnawialnych to obecnie również element ekonomiczny, który nie może być traktowany jako działanie prośrodowiskowy. Na terenie województwa brakuje elektrowni i większość energii jest sprowadzana z innych regionów, czy krajów. Ponad 51% pochodzi ze źródeł odnawialnych, w skali kraju to dużo, ale trzeba wziąć pod uwagę fakty, ze reszta potrzeb energetycznych zaspokajana jest z zewnątrz.

Loża zgodziła się również, że Strategia pomimo swej ogólności, która strategie powinna cechować w paru miejscach wydaje się być zbyt szczegółowa. W calach operacyjnych zaś w „Oczekiwaniach wobec władz centralnych” nie wyartykułowano wszystkich oczekiwań, których należało się spodziewać.

Wnioski i komentarze z posiedzenia Loży KIGM zostaną dołączone do stanowiska KIGM Pomorski Oddział Regionalny ws. PSWP.