Delegacja ze Słowacji

Opublikowano: czwartek, 24, październik 2019

21 października 2019 miła miejsce spotkanie KIGM z delegacją ze Słowacji. Ze strony słowackiej w spotkaniu wzięli udział p. Lubos Duric, dyrektor Departamentu Projektów Infrastruktury Drogowej i Wodnej Ministerstwa Transportu i Budownictwa, p. Bartosz Tymkowski, Radca, Zastępca Ambasadora RP na Słowacji, p. Maja Vargova, również reprezentująca naszą ambasadę na Słowacji. KIGM reprezentował sekretarz generalny p. Rafał Machowiak.

Rozmawiano o kontynuowaniu prac nad wspólnymi projektami oraz o nowych możliwościach współpracy mających na celu promocję polskiej gospodarki morskiej i eksportu i importu towarów z i na Słowację. W roku ubiegłym słowaccy przedsiębiorcy odwiedzili porty w Gdańsku i w Gdyni, w przyszłym roku planowana jest podobna wizyta w Szczecinie i Świnoujściu. Rozmawiano o możliwości przygotowania konferencji tematycznych oraz kierunkach zintensyfikowaniu działań promocyjnych na terenie Słowacji.

Podczas kolejnych dni pobyt w Trójmieście goście ze Słowacji spotkali się na rozmowy z przedstawicielami portów Gdańska i Gdyni oraz wzięli udział w Konferencji 3-rd Baltic Ports and Shipping, których gospodarzami są zarządy wymienionych Portów.