Rada KIGM Pomorskiego Oddziału Regionalnego

Opublikowano: piątek, 25, październik 2019

19 października 2019 w siedzibie Szkoły Morskiej w Gdyni odbyło się posiedzenie Rady KIGM Pomorskiego Oddziału Regionalnego.

Głównymi tematami posiedzenia były:

- odpowiedź Rady Miasta Gdyni, w której zostały odrzucone uwagi KIGM w spawie granic portu w Gdyni. Pismo zostało złożone przez KIGM. Uwagi zostały przedstawione w związku z pismem  z 7 sierpnia br, gdzie w ramach konsultacji społecznych MGMiŻŚ zwróciło się do Izby z prośbą o ewentualne uwagi do projektu rozporządzenia Ministra GMiŻŚ w sprawie granicy portu morskiego w Gdyni.

- Odpowiedzi dwóch z pięciu adresatów listu otwartego Rady KIGM ws. Stoczni Remontowej Nauta S.A. tj. ministra GMiŻŚ oraz prezesa MS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Jako gość w spotkaniu wziął udział kapt. żw. Tadeusz Hatalski, członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP. Rozmawiano o kondycji Stoczni Remontowej Nauta S.A. a także o projekcie przywróceniu polskiej bandery.