Logowanie


Zapomniałeś hasło
Nie masz konta? Załóż sobie
 

Start arrow Zachodniopomorski Oddział Regionalny
Zachodniopomorski Oddział Regionalny
REJS  CAŁA NAPRZOD DLA STOCZNI !  27.09.2016 GODZ. 14.00
Zgodnie z zapoczątkowaną kilka lat temu ideą uczczenia obchodów Światowego Dnia Morza na zachodniopomorskich wodach, zapraszamy na kolejny rejs połączony z prezentacją ukazującą wzajemne zależności pomiędzy Gospodarką Morską a rozwojem Szczecina i Województwa Zachodniopomorskiego.
Tegoroczne spotkanie odbędzie się pod hasłem „Cała Naprzód dla Stoczni!” i rozpocznie się we wtorek 27 września br. o godzinie 14.00 na statku Odra Queen, który wypłynie w dwugodzinny rejs z nabrzeża przy Wałach Chrobrego w Szczecinie.
Więcej…
 
POZNAJMY SIĘ Z PREZESEM ZMPSIŚ S.A. DARIUSZEM SŁABOSZEWSKIM 26.09.2016 GODZ. 12.00
Gościem kolejnego spotkania „Poznajmy się”, które odbędzie się w sali konferencyjnej nr 13 na Łasztowni w budynku przy ul. Bytomskiej 8a w Szczecinie, będzie Pan Dariusz Słaboszewski - Prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.

Więcej…
 
2 NOWE FIRMY W KIGM O/ZACHODNIOPOMORSKI
W ostatnim czasie deklaracje przystąpienia do KIGM złożyły firmy PARTNER-SHIP Krzysztof Ozygała oraz Spółka Wodna MIĘDZYODRZE.
Więcej…
 
SPOTKANIE NOWOROCZNE GOSPODARKI MORSKIEJ - 20.01.2016

W imieniu Biura Promocji Żeglugi Morskiej Bliskiego Zasięgu, Krajowej Izby Gospodarki Morskiej – Zachodniopomorski Oddział Regionalny, Polskiej Izby Spedycji i Logistyki, Rady Interesantów Portu Szczecin oraz Związku Armatorów Polskich zapraszamy na tradycyjne Spotkanie Noworoczne Gospodarki Morskiej Pomorza Zachodniego, które odbędzie się w środę 20 stycznia 2016 r. o godz. 19.00 w Restauracji "Zamkowa" na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie.

Więcej…
 
DEBATA Z UDZIAŁEM KANDYDATÓW NA PREZYDENTA SZCZECINA  29.10.2014 GODZ. 12.00
29 października br. w sali konferencyjnej nr 13 Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. na Łasztowni, odbędzie się debata "O przyszłości Gospodarki Morskiej w Szczecinie" z udziałem kandydatów na Prezydenta Szczecina.
Więcej…
 
ZBIGNIEW MIKLEWICZ NOWYM CZŁONKIEM RADY ODDZIAŁU
Informujemy, że podczas posiedzenia w dniu 25 września br., Członkowie Rady KIGM O/Zachodniopomorski, jednogłośnie podjęli uchwałę dotyczącą dokooptowania do składu Rady Oddziału, Prezesa Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. Pana Zbigniewa Miklewicza.
 
APEL W SPRAWIE DOKOŃCZENIA BUDOWY DROGI S-3

Zachodniopomorski Oddział KIGM, wystosował apel skierowany do władz państwowych i samorządowych w sprawie dokończenia budowy drogi S-3. Pismo otrzymali m.in.: Premier Rządu RP - Ewa Kopacz, Minister Infrastruktury i Rozwoju - Maria Wasiak, Przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury - Stanisław Żmijan, posłowie, senatorowie i europosłowie z Województwa Zachodniopomorskiego, Marszałek i Wojewoda Zachodniopomorski, Prezydent Świnoujścia oraz Media.

Więcej…
 
PRZERWA URLOPOWA
W dniach 7-18 lipca br. Biuro KIGM O/Zachodniopomorski będzie nieczynne. W sprawach pilnych prosimy o kontakt z Dyrektorem Biura, Dariuszem Sałata pod numerem telefonu 501 148 430.
 
ZMIANY W SKŁADZIE RADY ODDZIAŁU
27 maja br. odbyło się X Zebranie Ogólne Członków zachodniopomorskiego oddziału KIGM.

Z uwagi na fakt odejścia na emeryturę p. Romana Żołnowskiego reprezentującego firmę Andreas Sp. z o.o, dokonano uzupełnienia składu Rady KIGM O/Zachodniopomorski.

Nowymi Członkami Rady Oddziału zostali: Pan Andrzej Bąk (Akademia Morska w Szczecinie) oraz Pan Paweł Porzycki (MSR Gryfia S.A.)
 
Spotkanie w sprawie projektu Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r.

W imieniu Stowarzyszenia Bussines Club Szczecin, Rady Interesantów Portu Szczecin oraz zachodniopomorskiego oddziału KIGM, serdecznie zapraszamy na konsultacje w przedmiotowej sprawie, które odbędą się we wtorek 28 stycznia br. o godzinie 14.00 w siedzibie Business Clubu w Szczecinie przy Placu Stefana Batorego 4.

Więcej…
 
Spotkanie Noworoczne Gospodarki Morskiej Pomorza Zachodniego

W dniu 15 stycznia br. w Restauracji "Zamkowa" na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie odbyło się X Spotkanie Noworoczne Gospodarki Morskiej Pomorza Zachodniego, którego współorganizatorem był zachodniopomorski oddział Krajowej Izby Gospodarki Morskiej wspólnie z Biurem Promocji Żeglugi Morskiej Bliskiego Zasięgu, Polską Izbą Spedycji i Logistyki, Radą Interesantów Portu Szczecin oraz Związkiem Armatorów Polskich.

Więcej…
 
"Nadodrzańskie drogi do Bałtyku" - 1 października 2013 r.

Kontynuując zapoczątkowaną rok temu ideę uczczenia obchodów Światowego Dnia Morza na zachodniopomorskich wodach, zachodniopomorski oddział KIGM wspólnie z innymi organizacjami związanymi z gospodarka morską, zorganizował rejs statkiem białej floty, który w tym roku odbył pod hasłem „Nadodrzańskie Drogi do Bałtyku”.

Podczas trasy, która obejmowała m.in. Parnicę Wschodnią, okolice Mostu Cłowego, Szczecin  Zdroje oraz zwodzony most kolejowy w Szczecinie Podjuchach, zaproszeni goście omawiali możliwości transportowe zachodniej Polski koncentrując się na Odrzańskiej Drodze Wodnej, Nadodrzańskiej Magistrali Kolejowej i drodze ekspresowej S-3.

Moderatorami dyskusji byli Jan Stasiak z Rady Interesantów Portu Szczeci i Cezary Sylwestrzak z KIGM, natomiast rolę przewodnika po szczecińskich akwenach wodnych pełnił dyrektor Urzędu Żeglugi w Szczecinie Pan Krzysztof Woś.

Więcej…
 
ZEBRANIE OGÓLNE KIGM O/ZACHODNIOPOMORSKI - 23.05.2013

UCHWAŁA Nr 1/05/2013 RADY ZACHODNIOPOMORSKIEGO ODDZIAŁU REGIONALNEGO KRAJOWEJ IZBY GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 7 maja 2013 r.


Działając na podstawie par. 15 pkt. 2 Regulaminu Krajowej Izby Gospodarki Morskiej Zachodniopomorski Oddział Regionalny, Rada KIGM O/Zachodniopomorski, zwołuje na dzień 23 maja 2013 r. (czwartek) r. o godz. 12.00 (pierwszy termin) – godz. 12.15 (drugi termin), X Zebranie Ogólne Członków KIGM O/Zachodniopomorski.

Miejscem spotkania będzie sala konferencyjna firmy Finomar Sp.  z o.o. przy ul. Łady 2 (II piętro) w Szczecinie.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zebrania Ogólnego KIGM O/Zachodniopomorski
2. Przyjęcie Regulaminu Zebrania Ogólnego
3. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Protokolanta Obrad
4. Powołanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków
5. Przyjęcie Porządku Obrad
6. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Ogólnego oraz zdolności do podejmowania uchwał
7. Sprawozdanie z działalności Rady Oddziału od 24 maja 2012 r. do 23 maja 2013 r.
8. Omówienie kierunków działalności KIGM O/Zachodniopomorski na rok 2013
9. Propozycja preliminarza budżetu Oddziału na rok 2013
10. Uwagi i wolne wnioski
11. Przyjęcie Uchwał i Wniosków
12. Zakończenie obrad


Za Radę Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego
Krajowej Izby Gospodarki Morskiej


Przewodniczący Rady Oddziału
Cezary Sylwestrzak

 
OPŁATY PORTOWE 0,3 % - STANOWISKO KIGM O/ZACHODNIOPOMORSKI

Poniżej prezentujemy stanowisko Rady oddziału zachodniopomorskiego KIGM, przesłane do Sekretarza Stanu, Pana Piotra Stycznia dotyczące projektu rozporzadzenia Rady Ministrów z dnia 30.01.2013 r. zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie określenia rodzajów nieruchomości uznawanych za niezbędne na cele obronności i bezpieczeństwa państwa.

 

 

 

 

 

Więcej…
 
INFORMACJE KIGM O/ZACHODNIOPOMORSKI - 28.02.2013

W zakładce "więcej" najnowsze informacje związane z działalnością zachodniopomorskiego oddziału KIGM.

Więcej…
 
SPOTKANIE NOWOROCZNE GOSPODARKI MORSKIEJ POMORZA ZACHODNIEGO 2013
W dniu 16 stycznia br. w Restauracji "Zamkowa" na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie odbyło się IX Spotkanie Noworoczne Gospodarki Morskiej Pomorza Zachodniego, którego organizatorami byli: Biuro Promocji Żeglugi Morskiej Bliskiego Zasięgu, Polska Izba Spedycji i Logistyki, Rada Interesantów Portu Szczecin, Związek Armatorów Polskich oraz zachodniopomorski oddział Krajowej Izby Gospodarki Morskiej.
Więcej…
 
Spotkanie noworoczne gospodarki morskiej 2012 / dziennikarz roku gospodarki morskiej 2011

Przypominamy, że do 21 grudnia mogą Państwo głosować na kandydata do tegorocznej nagrody „Dziennikarz Roku Gospodarki Morskiej Pomorza Zachodniego”. Wręczenie wyróżnienia nastąpi podczas  Spotkania Noworocznego Gospodarki Morskiej Pomorza Zachodniego, które odbędzie się w środę 11 stycznia 2012 roku o godz. 19.00 na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie w Restauracji Zamkowa.

 
Paweł Szynkaruk ponownie wybrany do Rady Pracodawców RP

W Warszawie odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. W trakcie spotkania środowisko polskich przedsiębiorców podjęło decyzję o wybraniu dyrektora naczelnego PŻM Pawła Szynkaruka w skład nowej Rady Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej na lata 2011-2016. Paweł Szynkaruk będzie pełnił w Radzie - tak jak dotychczas - funkcję wiceprezydenta Pracodawców RP.  Pracodawcy RP to najstarsza i największa organizacji pracodawców w Polsce. Skupiają ponad 7500 przedsiębiorstw, zatrudniających blisko 3 miliony pracowników.

 
Przedstawiciele KIGM w Radzie Gospodarczej przy Prezydencie Szczecina

W nowym składzie działać będzie Rada Gospodarcza przy Prezydencie Miasta Szczecin.
Po raz pierwszy jej członkowie spotkali się w czwartek 20 października 2011. Naszą Organizację reprezentować będą Cezary Sylwestrzak i Paweł Szynkaruk. To już druga kadencja Rady Gospodarczej, która została powołana do życia w 2009 r.  Doradza prezydentowi w sprawach gospodarczych, konsultuje,  opiniuje  wdrażanie i funkcjonowania przedsięwzięć w sferze gospodarczej i inwestycyjnej.

Więcej…
 
VI Zebranie Ogólne Członków KIGM O/Zachodniopomorski - 25 marca 2010

           Działając na podstawie par. 15 pkt 2 Regulaminu Krajowej Izby Gospodarki Morskiej Zachodniopomorski Oddział Regionalny, Rada KIGM O/Zachodniopomorski zwołuje na dzień 25 marca br. o godz 11.15 (pierwszy termin); godz. 12:00 (drugi termin), VI Zebranie Ogólne Członków KIGM O/Zachodniopomorski. Miejscem spotkania będzie siedziba Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. przy ul. Bytomskiej 7 w Szczecinie, sala 316.

Więcej…
 
SZKOLENIE DRAFT SURVEY W SZCZECINIE - 15.03.2010

15 marca w Szczecinie rozpocznie się szkolenie "Draft Survey". Więcej informacji w załączniku.

Osoby zainteresowane udziałem lub uzyskaniem szczegółowych informacji prosimy o kontakt
z biurem KIGM O/Zachodniopomorski pod nr tel.: 91 430 84 48 lub 501 148 430

potwierdzenie udzialu w kursie draft survey.doc potwierdzenie udzialu w kursie draft survey.doc 

 

 
VI SPOTKANIE NOWOROCZNE GOSPODARKI MORSKIEJ POMORZA ZACHODNIEGO

            7 stycznia br. na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie z udziałem ponad 100 gości odbyło się VI SPOTKANIE NOWOROCZNE GOSPODARKI MORSKIEJ POMORZA ZACHODNIEGO.

            Organizacji spotkania podjęły się organizacje związane z Gospodarką Morską, działające na Pomorzu Zachodnim, takie jak: Biuro Promocji Żeglugi Morskiej Bliskiego Zasięgu, Krajowa Izba Gospodarki Morskiej - Zachodniopomorski Oddział Regionalny, Polska Izba Spedycji i Logistyki, Rada Interesantów Portu Szczecin oraz Związek Armatorów Polskich.

Więcej…
 
Kurs: ształowanie i mocowanie ładunków na statkach 3-6.11

            Informujemy, że Krajowa Izba Gospodarki Morskiej Oddział Zachodniopomorski będzie organizatorem czterodniowego kursu z zakresu ształowania i mocowania ładunków na statkach, który odbędzie się w dniach 3 - 6 listopada br.

            Zajęcia odbywać się będą w Szczecinie od godz. 16.30.

            Czas trwania: 44 h (4 dni)

            Koszt: 460 zł/os. dla Członków KIGM, 520 zł/os. dla pozostałych.

            Zainteresowanych prosimy o nadsyłanie zgłoszeń na adres: szczecin.kigm@wp.pl lub tel.: 91 430 84 48

 
Spotkanie dot. ustawy o łagodzeniu skutków kryzysu 14.10.09

            Krajowa Izba Gospodarki Morskiej Oddział Zachodniopomorski oraz Stowarzyszenie "Business Club Szczecin" zapraszają na spotkanie informacyjne dotyczące interpretacji przepisów ustawy o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców, które odbędzie się 14 października (środa) o godz. 12.00 w salach Business Clubu (Czerwony Ratusz, wejście od strony Pl. Tobruckiego).

            Naszymi gośćmi będą przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy i Terenowego Biura Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Celem spotkanie będzie wyjaśnienie wątpliwości, którzy przedsiębiorcy kwalifikują się do otrzymania pomocy i jakie warunki powinni spełniać. Wszyscy obecni otrzymają również materiały przygotowane przez PUP i FGŚP.

 
RAUT z okazji Światowego Dnia Morza/23.09.2009 godz. 18.00

            Stowarzyszenie "Business Club Szczecin" i Krajowa Izba Gospodarki Morskiej Oddział Zachodniopomorski w Szczecinie zapraszają na raut organizowany w ramach Salonu Morskiego - z okazji przypadającego 23 września Światowego Dnia Morza.

            To wydarzenie rozpropagowane jest na całym świecie, by zwrócić uwagę na fakt, jak ważny globalnie jest przemysł morski dla światowego handlu oraz by podkreślić wkład Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) w promowanie bezpieczeństwa, zwiększenia ochrony w żegludze i pomocy w dziedzinie ochrony środowiska.

            Raut odbędzie się w salach Business Clubu (Czerwony Ratusz, wejście od strony Pl. Tobruckiego). Początek godz. 18.00.

            W programie wieczoru: *szanty w wykonaniu zespołu chóralnego Akademii Morskiej w Szczecinie (dyr Sylwia Fabiańczyk-Makuch), *krótkie okolicznościowe wystąpienia, *stół szwedzki przygotowany przez restaurację Zamkowa, *rozmowy kuluarowe przy szklaneczce rumu.

 
Konferencja prasowa na temat zagospodarowania Łasztowni

            W środę 29 lipca br. o godz. 12.00 w siedzibie Stowarzyszenia Business Club Szczecin odbyła się konferencja prasowa z udziałem Prezydenta Szczecina Piotra Krzystka oraz przedstawicieli władz Krajowej Izby Gospodarki Morskiej O/Zachodniopomorski, Północnej Izby Gospodarczej i Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Szczecina i Pomorza Zachodniego Business Club Szczecin.

Więcej…
 
Podsumowanie spotkania "Szczecin Zaprasza"

            Blisko stu przedsiębiorców z Województwa Zachodniopomorskiego zgromadziło spotkanie "Szczecin Zaprasza" zorganizowane w sali konferencyjnej Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście przez Zachodniopomorski Oddział Regionalny KIGM i Prezydenta Szczecina pana Piotra Krzystka.

p.krzystek_4.03.2009_008.jpg

 

 

 

 

 

 

Więcej…
 
Bezpłatne Szkolenie z Izbą Celną - 23.03.2009
            Zachęcamy do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu organizowanym przez KIGM O/Zachodniopomorski i Izbę Celną w Szczecinie, poświęconemu tematyce wdrożenia instytucji AEO w Polsce oraz zmianom przepisów dotyczących procedury uproszczonej obowiązujących od 1 stycznia 2009 roku.
Więcej…
 
V Spotkanie Noworoczne Gospodarki Morskiej Pomorza Zachodniego

      W dniu 8 stycznia br. w Restauracji "Zamkowa" na Zamku Książąt Pomorskiech w Szczecinie odbyło się V Spotkanie Noworoczne Gospodarki Morskiej Pomorza Zachodniego, którego współorganizatorem był zachodniopomorski oddział Krajowej Izby Gospodarki Morskiej.

Więcej…
 
Tytuł dziennikarza roku w branży morskiej przyznany!

            Tytuł dziennikarza roku w branży morskiej przyznała dziennikarzowi "Gazety Wyborczej" Mariuszowi Rabendzie Krajowa Izba Gospodarki Morskiej.

Więcej…
 
Zachodniopomorski Klaster Morski

Ponad miesiąc temu zostały złożone do KRS dokumenty rejestrujące Zachodniopomorski Klaster Morski działający przy szczecińskim oddziale KIGM. Klaster zajmował się będzi między innymi pozyskiwaniem funduszy z Unii Europejskiej na przedsięwzięcia związane z Gospodarką Morską w naszym Regionie. Wkrótce przedstawimy Państwu szersze informacje na temat działalności Klastra.

 
Poznajmy się

"Poznajmy się"

3 marca 2008 roku w świetlicy Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście na Łasztowni w obecności kilkudziesięciu przedsiębiorców, odbyło się kolejne spotkanie z cyklu "Poznajmy się". Tym razem gośćmi szczecińskiego Oddziału KIGM byli Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Minister Anna Wypych-Namiotko oraz Poseł Ziemi Szczecińskiej Arkadiusz Litwiński, który jest Członkiem Sejmowej Komisji Infrastruktury zajmującej się m.in. sprawami Gospodarki Morskiej.

Więcej…
 
Kurs

Kurs kwalifikacyjny w zakresie przewozu ładunków niebezpiecznych 

17 - 19 marca br 

Informujemy, że Krajowa Izba Gospodarki Morskiej Oddział Szczecin będzie organizatorem kursu specjalistycznego z obejmujcego szkolenie w zakresie przewozu ładunków niebezpiecznych na statkach wynikajcego z konwencji STCW 78/95 wraz ze szkoleniem obejmujcym składowanie, przechowywanie, sztauowanie i segregację ładunków niebezpiecznych w porcie.

Więcej…
 
Nagroda Gospodarcza Prezydenta Szczecina za rok 2007
Szanowni Państwo,

zachęcamy do udziału w konkursie Nagroda Gospodarcza Prezydenta Miasta Szczecina za 2007 rok. 

Celem ustanowienia Nagrody jest promowanie najlepszych firm Szczecina, inspirowanie rozwoju przedsiębiorstw, promowanie postaw proinwestycyjnych i zwiększenie konkurencyjności szczecińskich przedsiębiorstw. Nagroda ma charakter honorowy, nie wiąże się z gratyfikacjami finansowymi i jest przyznawana corocznie - zwycięzcy otrzymują nagrodę oraz prawo do używania tytułu Laureata Nagrody lub Nominowanego w materiałach firmowych i reklamowych. Nagroda jest przyznawana przedsiębiorcom zarejestrowanym na terenie miasta Szczecina w następujących kategoriach: mikroprzedsiębiorca, mały przedsiębiorca, średni przedsiębiorca, duży przedsiębiorca, przedsiębiorstwo innowacyjne.

Wnioski o przyznanie Nagrody Gospodarczej za 2007 rok przyjmowane są do 15 lutego 2008 r. Więcej informacji oraz regulamin znajdą Państwo na stronie www.nagrodagospodarcza.szczecin.pl

W przypadku zainteresowania udziałem w konkursie oraz uzyskaniem rekomendacji Krajowej Izby Gospodarki Morskiej, prosimy o kontakt pod numerem telefonu 091 430 84 48. Udział w konkursie nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych.
 
 
 
Apel Rady KIGM

 


Apel Rady KIGM O/Szczecin


Rada Oddziału Szczecin, Krajowej Izby Gospodarki Morskiej, podobnie jak w roku ubiegłym, zwraca się do przedsiębiorców związanych z branżą morską i ich pracowników, z apelem o przekazanie 1% podatku dochodowego na rzecz Fundacji Ludziom Morza, posiadającej status Organizacji Pożytku Publicznego. 


Fundusze pozyskane z wpłat 1% wykorzystane będą przez Fundację na rzecz pomocy osobom poszkodowanym i ich rodzinom w związku z katastrofami lub wypadkami na morzu a w szczególności na rzecz rodzin marynarzy, którzy znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji finansowej. 


Fundacja "Ludziom Morza", ul. Energetyków 3/4, 70-952 Szczecin

KRS: 0000226719, NIP: 955-214-24-58, REGON: 320008399

tel. (0-91) 814 32 56

ING Bank Śląski S.A. O/Szczecin 03 1050 1559 1000 0022 8931 2718

Więcej informacji na temat działalności Fundacji, znajduje się na stronie www.fundacjaludziommorza.pl


Kto może przekazać 1% podatku organizacjom?

- podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, 

- podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, 

- podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku.


Jak przekazać 1% podatku organizacji pożytku publicznego?


1. Wybrać Fundację Ludziom Morza, jako Organizację, której chcemy przekazać 1%.


2. Wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-37, PIT-28, PIT-36L i PIT-38)

Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, w ostatnich rubrykach zeznania podatkowego wpisujemy nazwę i numer pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym organizacja, której chce przekazać 1 % należnego podatku (art.45 ust.5c ustawy o pdpf). Fundacja Ludziom Morza; posiada nr KRS: 0000226719. Wpisujemy także kwotę, którą chcemy przekazać dla Fundacji, nie może ona jednak przekraczać 1 % podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół (art.45 ust.5c ustawy o pdpf).


3. Pieni±dze - 1% podatku należnego - na konto wybranej organizacji przekaże urząd skarbowy w terminie do 3 miesięcy. 

Z wyliczonej kwoty potrącone zostaną koszty przelewu. Podatnik nie może podzielić swojego 1% między kilka organizacji. 1% można przekazać tylko w zeznaniach podatkowych złożonych w terminie (art.45 ust.5f ustawy o pdpf).


Przewodniczący Rady KIGM O/Szczecin

Cezary Sylwestrzak


Krajowa Izba Gospodarki Morskiej Oddział Szczecin

70-603 Szczecin, ul. Bytomska 7 pok. 33

tel./fax. 091 430 84 48


 
Spotkanie Noworoczne Gospodarki Morskiej

W dniu 4 stycznia br. w Restauracji "Zamkowa" na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie odbyło się IV Spotkanie Noworoczne Gospodarki Morskiej Pomorza Zachodniego, którego współorganizatorem był szczeciński oddział Krajowej Izby Gospodarki Morskiej. Organizacji spotkania podjęły się ponadto: Biuro Promocji Żeglugi Morskiej Bliskiego Zasięgu, Polska Izba Spedycji i Logistyki, Rada Interesantów Portu Szczecin oraz Związek Armatorów Polskich.

Więcej…
 
Prasa na temat apelu KIGM Oddział Szczecin

Nie likwidować ministerstwa

Kurier Szczeciński 2007-11-12

Szczeciński oddział Krajowej Izby Gospodarki Morskiej jest przeciwny likwidacji resortu gospodarki morskiej. W tej sprawie zwrócił się do Donalda Tuska.

"Zwracamy się do Pana, jako reprezentanta największego Klubu Parlamentarnego w polskim Sejmie oraz kandydata na Premiera Rządu RP o zachowanie w przyszłej Radzie Ministrów samodzielnego Ministerstwa Gospodarki Morskiej" - czytamy w apelu izby.

Według działaczy sektora morskiego z regionu, dwa lata istnienia MGM udowodniło konieczność istnienia resortu, "którego jednym z nadrzędnych celów jest dbanie o interesy polskich firm związanych z naszą branżą oraz próba uporządkowania zaniedbywanych przez ostatnie lata istotnych spraw niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorców z branży morskiej, armatorów, rybaków czy żeglarzy. Wyrazem tego jest np. uchwalony podatek tonażowy dla polskich przedsiębiorstw armatorskich, prace nad Ustawą Żeglarską oraz negocjacje z UE dotyczące limitów połowowych". Szczecińska KIGM uważa, że ministerstwo trzeba wzmocnić m.in. o sprawy związane z żeglugą śródlądową oraz przemysłem okrętowym. Według izby, "powolna i wciąż nieudana prywatyzacja dużych stoczni wynika właśnie z rozbicia kompetencji na kilka resortów".

Tymczasem w Unii Europejskiej dominuje całościowe podejście do spraw morskich. "Likwidacja ministerstwa i przekazanie jego kompetencji do innych resortów może bardzo niekorzystnie odbić się na rozwoju tak ważnej gałęzi gospodarki narodowej, jaką jest Sektor Morski. W naszym przekonaniu je-dynie rządowa struktura na szczeblu ministerialnym

przyczynić się może do skuteczniejszego niż do tej pory wykorzystania środków unijnych na całym polskim wybrzeżu oraz rozwiązać problemy polskiego rybołówstwa" - czytamy. Apel podpisał Cezary Sylwestrzak, przewodniczący Rady Oddziału KIGM, a kopie otrzymali posłowie PO - Stanisław Gawłowski, Sławomir Nitras i Arkadiusz Litwiński.

(kl)


 
Bezpłatne szkolenie dla przedstawicieli branży transportu

Serdecznie zachęcamy przedstawicieli branży transportowej (ze szczególnym uwzględnieniem transportu morskiego) do udziału
w bezpłatnym szkoleniu organizowanym przez Punkt Kontaktowy przy Akademii Morskiej w Szczecinie, które odbędzie się 14 listopada 2007 r.
Głównym celem szkolenia jest zainteresowanie uczestników możliwościami jakie daje 7.Programu Ramowego w dziedzinie badań
i rozwoju. Uczestnicy dowiedzą się również czym jest 7PR, jakie stwarza możliwości, oraz jakie główne obszary badań wspiera.

szczegóły na stronie:

http://www.am.szczecin.pl/bop/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=5&Itemid=30

 


 
Bezpłatna Giełda Kooperacyjna
Bezpłatna Giełda Kooperacyjna dla firm branży morskiej regionu zachodniopomorskiego.


Krajowa Izba Gospodarki Morskiej Oddział Szczecin we współpracy z Wydziałem
Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego, pragnie zachęcić Państwa
do udziału w giełdzie kooperacyjnej w ramach Projektu "Innowacyjność i współpraca
siłą gospodarki morskiej regionu (InMor)", która odbędzie się
20 września br. w auli Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul Cukrowej 8 o godz. 9.30.

Spotkanie rozpocznie się konferencją, podczas której będą mogli się Państwo zapoznać
z informacjami na temat możliwości pozyskiwania dotacji inwestycyjnych z funduszy
unijnych na lata 2007-2013 a także zaprezentowane zostan± możliwości pozyskania
interesujących technologii dla sektora gospodarki morskiej. Po konferencji odbędą
się bezpośrednie rozmowy kooperacyjne z wybranym wcześniej partnerem handlowym.
Przez cały czas do Państwa dyspozycji będą dostępne Punkty Konsultacyjne, w których
specjaliści będą odpowiadać na pytania związane z możliwościami wsparcia w zakresie
rozwoju i finansowania nowych technologii. Do udziału w giełdzie zaproszeni zostali
również przedsiębiorcy z Niemiec, Kaliningradu i Szwecji. Jeżeli zaistnieje taka
potrzeba, Organizatorzy zapewniają bezpłatne usługi tłumaczy.

Dodatkowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej www.inmor.ssn.pl oraz u
Pani Katarzyny Rychlik - tel. 091 444 31 91 katarzyna.rychlik@wzieu.pl
 
Firma Roku Województwa Zachodniopomorskiego

Z przyjemnością informujemy, że prestiżowy brytyjski miesięcznik "Forbes" uznał Terminal Promowy Świnoujście Sp. z o.o., Członka KIGM O/Szczecin, Firmą Roku Województwa Zachodniopomorskiego.

Nagroda ma charakter symboliczny, bowiem przyznana została w roku jubileuszu 40-lecia żeglugi promowej w ¦Świnoujściu oraz 5-lecia działalności spółki Terminal Promowy Świnoujście Sp. z o.o. 

Serdecznie gratulujemy Zarządowi i całej załodze TPŚ Sp. z o.o.

 

 
Szkolenia internetowe

Urząd Miejski w Szczecinie zaprasza firmy z sektora MŚP na bezpłatne warsztaty regionalne Akademii PARP pod nazwą "Szkolenia internetowe - skuteczna metoda doskonalenia zawodowego". Warsztaty odbędą się 5 lipca w Zachodniopomorskim Stowarzyszeniu Rozwoju Gospodarczego w Szczecinie (SCP) ul. Kolumba 86, od godziny 10.00.

O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji:

FormularzZgloszeniowy_Szczecin.pdf FormularzZgloszeniowy_Szczecin.pdf (108.17 KB) 


 
IV Zebranie Ogólne Członków KIGM O/Szczecin

Na podstawie par. 15 pkt. 2 Regulaminu Krajowej Izby Gospodarki Morskiej Oddział Szczecin uprzejmie zawiadamiamy, że dnia 21 czerwca 2007 r. (czwartek) br. o godz. 12.00 (pierwszy termin) - godz. 12.45 (drugi termin) odbędzie się IV Zebranie Ogólne Członków KIGM O/Szczecin. Miejscem spotkania będzie siedziba Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. przy ul. Bytomskiej 7 w Szczecinie - sala 316. 


Więcej…
 
Patronat KIGM O/Szczecin nad KS Pogoń Szczecin Nowa

Szczeciński Oddział Krajowej Izby Gospodarki Morskiej postanowił objąć swoim Patronatem działalność Klubu Sportowego Pogoń Szczecin Nowa. Jest to kolejny krok klubu zmierzający do nawiązania bezpośredniej współpracy z morskimi firmami Szczecina.

Działacze Pogoni Szczecin Nowa mają nadzieję, że Patronat KIGM O/Szczecin przyczyni się do jeszcze większego zacieśnienia więzi Pogoni Nowej ze Szczecińską Gospodarką Morską i spowoduje dynamiczny rozwój klubu.

 


Projekt i wykonanie: www.optinet.pl    

Strona internetowa jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego