Logowanie


Zapomniałeś hasło
Nie masz konta? Załóż sobie
 

Zamów biuletyn

 Start arrow Aktualności arrow XVI Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Krajowej Izby Gospodarki Morskiej
XVI Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Krajowej Izby Gospodarki Morskiej Drukuj Email

 Informuję, że Rada Krajowej Izby Gospodarki Morskiej zwołuje

            XVI Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków      

 na 25 czerwca 2015r. na godz. 12.00 (I termin) i godz. 12.30 (II termin).  

Miejscem ZWZC będzie siedziba Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.

ul. Rotterdamska 9 ( sala nr 121, I piętro ).

 

XVI Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Członków Krajowej Izby Gospodarki Morskiej

 

Proponowany Porządek i tematyka obrad

1.   Otwarcie obrad XVI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków KIGM.

2.   Wybór Przewodniczącego WZC i powołanie protokolantów.

3.   Powołanie Komisji:  

                   - Mandatowo-skrutacyjnej  

                   - Uchwał i wniosków

4.    Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZC i jego zdolności do podejmowania         uchwał.

5.    Uchwalenie porządku i tematyki obrad.

6.    Uchwalenie Regulaminu obrad XVI WZC.

7.    Przedstawienie, rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Sekretarza Generalnego KIGM za okres 01.01.2014 – 31.12.2014r.

8.   Przedstawienie, rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady KIGM  za okres 01.01.2014 – 31.12.2014r.

9.    Przedstawienie, rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania finansowego KIGM za rok 2014.

10.  Przedstawienie, rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej KIGM za okres od 01.01.2014 – 31.12.2014r.

11.  Udzielenie absolutorium władzom KIGM

12.  Przedstawienie, rozpatrzenie i przyjęcie Planu pracy KIGM na rok 2015.

13.  Przedstawienie, rozpatrzenie i uchwalenie budżetu KIGM na rok 2015.

14.  Dyskusja o najważniejszych sprawach KIGM i jej członków.

15.  Przedstawienie sprawozdań komisji:

- Mandatowo-skrutacyjne 

- Uchwał i wniosków

16.  Wolne wnioski.

17.  Zamknięcie obrad.

 


Sekretarz Generalny

         Krajowej Izby Gospodarczej         

     Jerzy Lewandowski

 

 

 

                                         

 

 


 

 

Projekt i wykonanie: www.optinet.pl    

Strona internetowa jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego