Logowanie


Zapomniałeś hasło
Nie masz konta? Załóż sobie
 

Zamów biuletyn

 Start arrow Aktualności arrow XVI Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Krajowej Izby Gospodarki Morskiej
XVI Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Krajowej Izby Gospodarki Morskiej Drukuj Email

25 czerwca br w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdyna SA. odbyło się XVI Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Krajowej Izby Gospodarki Morskiej. Zebranych przywitał Przewodniczący Rady KIGM Janusz Jarosiński. Przewodniczącym Zgromadzenia wybrano, Romana Woźniaka – Prezesa Zarządu PL

Po wybraniu składów komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków, oraz uchwaleniu kwestii regulaminowych  i formalnych, Sekretarz Generalny KIGM – Jerzy Lewandowski przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności za okres od za okres 01.01.2014 – 31.12.2014 r. Przedstawił i omówił m.in. nadzór nad bieżącą działalnością biura i działalnością gospodarczą KIGM. Przewodniczący Rady J. Jarosiński przedstawił sprawozdanie z działalności Rady KIGM, w swym wystąpieniu podkreślił bardzo dobrą współpracę  Rady i Sekretarza Generalnego z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju oraz Sejmową Komisją Infrastruktury oraz Sejmową Komisją Skarbu Państwa.

Po sprawozdaniu z działalności Rady Sekretarz Generalny przedstawił sprawozdanie finansowe KIGM za rok 2014. Omówił bilans, rachunek zysków i strat, podkreślając dodatni wynik z działalności gospodarczej KIGM.

Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zbigniew Nowakiewicz odczytał sprawozdania Komisji Rewizyjnej KIGM, w którym w związku z prawidłową realizacją zadań statutowych oraz prowadzenie właściwej gospodarki finansowej Izby wnioskował o udzielenie Radzie absolutorium.

Po rozpatrzeniu i przyjęciu wyżej wymienionych sprawozdań udzielono absolutorium władzom KIGM.

Kolejnymi punktami Zgromadzenia były: przedstawienie, rozpatrzenie i przyjęcie Planu pracy KIGM na rok 2015 oraz przedstawienie, rozpatrzenie i uchwalenie budżetu KIGM na rok 2015.

W związku cofnięciem przez Zarząd Morskiego Portu Gdańsk rekomendacji p. Januszowi Kasprowiczowi dotychczasowemu członkowi Komisji Rewizyjnej i wyznaczeniem na jego miejsce p. Juliana Skelnika powstała  konieczność uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej. Rekomendowany przez ZMPG pan J. Skelnik wyraził zgodę na kandydowanie i został wybrany przez Zgromadzenie jednogłośnie.

Po odczytaniu protokołów z prac komisji Sekretarz Generalny KIGM poinformował zebranych, że Izba jest jak co roku, współorganizatorem Święta Morza w Gdyni i zaprosił wszystkich do zwiedzania kontenera multimedialnego na Skwerze Kościuszki, promującego gospodarkę morską i członków Izby.

Zamykając obrady przewodniczący obrad R. Woźniak podziękował członkom Izby za udział w Zgromadzeniu. Podziękował również panu Januszowi Kasprowiczowi za jego trzyletnią działalność w Komisji Rewizyjnej KIGM.

Kliknij by zobaczy relację fotograficzną.

 

Projekt i wykonanie: www.optinet.pl    

Strona internetowa jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego