Logowanie


Zapomniałeś hasło
Nie masz konta? Załóż sobie
 

Zamów biuletyn

 Start arrow Aktualności arrow Walne Zgromadzenie Członków KIGM
Walne Zgromadzenie Członków KIGM Drukuj Email

Informuję, że Rada Krajowej Izby Gospodarki Morskiej zwołuje

XVII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków

na 21 czerwca 2016r. na godz. 11.30 (I termin) i godz. 12.00 (II termin).

Miejscem ZWZC będzie siedziba Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.

ul. Rotterdamska 9 ( sala nr 121, I piętro).

 

Proponowany Porządek i tematyka obrad


1.  Otwarcie obrad XVII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków KIGM.

2.  Wybór Przewodniczącego ZWZC i powołanie protokolantów.

3.  Powołanie Komisji:

      - Mandatowo-skrutacyjnej

      - Uchwał i wniosków

4.. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZC i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Uchwalenie porządku i tematyki obrad.

6. Uchwalenie Regulaminu obrad XVII ZWZC.

7.  Przedstawienie, rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Sekretarza Generalnego 

KIGM za okres 01.01.2015 – 31.12.2015r.

8. Przedstawienie, rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady KIGM za okres 01.01.2015 – 31.12.2015r.

9. Przedstawienie, rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania finansowego KIGM za rok 2015.

10. Przedstawienie, rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej KIGM za okres

od 01.01.2015 – 31.12.2015r.

11. Udzielenie absolutorium władzom KIGM.

12. Przedstawienie, rozpatrzenie i przyjęcie Planu pracy KIGM na rok 2016.

13. Przedstawienie, rozpatrzenie i uchwalenie budżetu KIGM na rok 2016.

14. Podjęcie uchwały w sprawie ilości członków Rady i Komisji Rewizyjnej KIGM oraz sposobu głosowania.

15. Wybór członków Rady KIGM.

16. Wybór członków Komisji Rewizyjnej.

17. Dyskusja o najważniejszych sprawach KIGM i jej członków.

18. Przedstawienie sprawozdań komisji:

      - Mandatowo-skrutacyjnej

      - Uchwał i wniosków

19. Wolne wnioski.

20. Zamknięcie obrad.

 

Sekretarz Generalny

Krajowej Izby Gospodarki Morskiej

Jerzy Lewandowski

 

Projekt i wykonanie: www.optinet.pl    

Strona internetowa jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego