Logowanie


Zapomniałeś hasło
Nie masz konta? Załóż sobie
 

Zamów biuletyn

 Start arrow Aktualności arrow THINK TANK KIGM ds. zawodowej edukacji morskiej.
THINK TANK KIGM ds. zawodowej edukacji morskiej. Drukuj Email

10 kwietnia 2017 w budynku „Akwarium” przy ulicy Czechosłowackiej 3 w Gdyni, z inicjatywy przewodniczącego Oddziału Pomorskiego KIGM Krzysztofa Michnal oraz z upoważnienia Rady KIGM, odbyło się inauguracyjne spotkanie zespołu KIGM ds. zawodowej edukacji morskiej. Zespół działający pod patronatem KIGM zrzesza przedstawicieli uczelni, szkół i placówek kształcenia ustawicznego oraz pracodawców, których celem jest wypracowanie odpowiednich standardów szkolenia w szkolnictwie zawodowym powiązanym z gospodarką morską. Poza tym Zespół ma stać się forum, w którym przedstawiciele zainteresowanych podmiotów będą mogli wymieniać myśli, opinie czy podejmować inicjatywy związane z edukacją morską.

Zgromadzonych przywitał i tym samym spotkanie otworzył Krzysztof Michnal. Po powitaniu i prezentacji uczestników, Jerzy Sińczak reprezentujący Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną przedstawił prezentację zatytułowaną „Współpraca Biznes Edukacja”.

Na pierwszym spotkaniu, oprócz spraw organizacyjnych, zainicjowano tematy jakimi powinien się zająć Zespół, tj.:

1.       Współpraca w zakresie wprowadzania reformy szkolnictwa zawodowego na poziomach ponadpodstawowym (ponadgimnazjalnym) i wyższym.

·         Zapotrzebowanie rynku pracy (w skali makro i regionu)


·         Przystosowanie profilu kształcenia do wymagań rynku pracy w tym szkolenia praktycznego i teoretycznego

·         Zgodność podstawy programowej i programów nauczania z wymaganiami przepisów międzynarodowych i krajowych

·         Określanie nowych zawodów i wprowadzanie ich do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego oraz klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy.

·         Korelacja klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego i klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy.

·         Zgodność wymogów egzaminacyjnych i sposobu egzaminowania z oczekiwaniem pracodawców.

2.       Monitorowanie wprowadzania reformy szkolnictwa zawodowego.

·         Określanie nowych zawodów i wprowadzanie ich do klasyfikacji

·         Modyfikacja standardów nauczania wynikających z wymogów rynku pracy

Jako tematy do merytorycznej dyskusji na pierwszym zaproponowano:

·         Uwagi do wydanych ostatnio rozporządzeń: Ramowe programy szkoleń i wymagań egzaminacyjnych w rybołówstwie morskim. Szczegółowe warunki prowadzenia szkoleń i przeszkoleń oraz szczegółowe warunki przeprowadzania egzaminów praktycznych w morskich jednostkach edukacyjnych. Audyty morskich jednostek edukacyjnych. Wyszkolenie i kwalifikacje członków załóg statków morskich. Ramowe programy szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy działu pokładowego. Wzory książek praktyk w dziale pokładowym i dziale maszynowym.

·         Uwagi do obowiązującego systemu egzaminowania na świadectwa i dyplomy kwalifikacyjne w zawodach morskich i w żegludze śródlądowej.

Think tank oprócz zajmowania się sprawami dotyczącymi wszystkich członków zespołu, zajmować się będzie również sprawami dotyczącymi jego poszczególnych grup, w związku z tym w ramach zespołu utworzono grupy, które zajmować się będą w szczególności:

-         sprawami zawodowego szkolnictwa wyższego.

-         sprawami zawodowego szkolnictwa ponadpodstawowego (ponadgimnazjalnego).

-         sprawami do spraw edukacji zawodowej ustawicznej.

Na spotkaniu organizacyjnym wzięło udział 24 osoby reprezentujące jednostki edukacyjnie oraz pracodawców. Do prac w Zespole zgłosiły się uczelnie wyższe, szkoły średnie oraz reprezentanci firm zajmujących się kształceniem ustawicznym.

Krajowa Izba Gospodarki Morskiej bardzo dziękuje Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej za gościnne przyjęcie i możliwość odbycia inauguracyjnego spotkania Zespołu na dziesiątym piętrze budynku „Akwarium”.
 

Projekt i wykonanie: www.optinet.pl    

Strona internetowa jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego