Logowanie


Zapomniałeś hasło
Nie masz konta? Załóż sobie
 

Zamów biuletyn

 Start arrow Aktualności arrow XVIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków
XVIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Drukuj Email

Rada Krajowej Izby Gospodarki Morskiej zwołuje XVIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków na dzień  28 czerwca 2017r.(środa) godz. 11.30 (I termin), godz. 12.00 (II termin).

Miejsce : Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.   ul. Rotterdamska 9 (sala nr 121 , I piętro)

Proponowany porządek i tematyka obrad


  

 

1.      Otwarcie obrad XVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków KIGM.

2.      Wybór Przewodniczącego ZWZC i powołanie protokolantów.

3.      Powołanie Komisji:

   - Mandatowo-skrutacyjnej

   - Uchwał i wniosków

        4.    Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZC i jego zdolności do podejmowania uchwał.

        5.    Uchwalenie porządku i tematyki obrad.

        6.    Uchwalenie Regulaminu obrad XVIII ZWZC.

        7.    Przedstawienie, rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Sekretarza Generalnego KIGM za     okres 01.01.2016 –        31.12.2016r.

        8.    Przedstawienie, rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady KIGM  za okres 01.01.2016 –   31.12.2016r.

        9.    Przedstawienie, rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania finansowego KIGM za rok 2016.

      10.    Przedstawienie, rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej KIGM  za okres  01.01.2016 – 31.12.2016r.

      11.    Udzielenie absolutorium władzom KIGM.

      12.    Przedstawienie, rozpatrzenie i przyjęcie Planu pracy KIGM na rok 2017.

      13.    Przedstawienie, rozpatrzenie i uchwalenie budżetu KIGM na rok 2017.

      14.     Dyskusja o najważniejszych sprawach KIGM i jej członków.

      15.    Przedstawienie sprawozdań komisji:

                - Mandatowo-skrutacyjnej

                - Uchwał i wniosków

       16.   Wolne wnioski.

       17.    Zamknięcie obrad.

 

Projekt i wykonanie: www.optinet.pl    

Strona internetowa jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego