Logowanie


Zapomniałeś hasło
Nie masz konta? Załóż sobie
 

Zamów biuletyn

 Start arrow Aktualności arrow "Strategia dla klastra"
"Strategia dla klastra" Drukuj Email

Konkurs pn. „Strategia dla klastra” organizowany przez Samorząd Województwa Pomorskiego za pośrednictwem Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego stanowi jedno z działań realizowanych w ramach projektu INNOpomorze – Pomorskie Centrum Innowacji w Organizacji.

Celem konkursu jest mobilizacja rozwoju inicjatyw klastrowych z regionu pomorskiego a także angażowanie aktorów klastrów w procesy wspólnego, strategicznego planowania rozwoju oraz definiowania wspólnych przedsięwzięć. Udział w konkursie ma przyczynić się do profesjonalizacji działalności koordynatorów inicjatyw klastrowych, a także do aktywizowania instytucji otoczenia do podejmowania przez nie wspólnie zdefiniowanych działań niezbędnych do dalszego rozwoju klastrów.

Intencją organizatorów konkursu jest wsparcie inicjatyw klastrowych które:

mają potencjał do rozwoju w danej branży, który umożliwia np. włączenie wielu kolejnych podmiotów;

stworzą silne partnerstwo w ramach inicjatywy oraz z partnerami zewnętrznymi;

efektywnie wykorzystają  umiejętności i doświadczenia koordynatora inicjatywy;

są zmobilizowane do rozwoju w oparciu o stworzoną/zaktualizowaną w ramach wsparcia strategię działania.

Komisja Konkursowa złożona z reprezentantów środowiska biznesu, nauki i administracji, dokona wyboru max. 5 klastrów, które zostaną nagrodzone w konkursie.

Wsparcie w ramach konkursu obejmować będzie dostarczenie zwycięskim inicjatywom klastrowym narzędzi w zakresie planowania strategicznego, czego bezpośrednim efektem będzie stworzenie lub aktualizacja strategii inicjatywy klastrowej.

W konkursie mogą brać udział inicjatywy klastrowe z województwa pomorskiego, spełniające wymagania zawarte w regulaminie konkursu.

Warunkiem udziału w konkursie jest wypełnienie wniosku konkursowego i złożenie go w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego do dnia 16 listopada do godz. 15.45

Informacji o konkursie udzielają :

Alicja Kaczorowska-Rohde, e-mail: a.kaczorowska@pomorskie.eu tel. 58 32-68-317

Monika Radziszewska, e-mail: m.radziszewska@pomorskie.eu tel. 58 32-68-317

Regulamin konkursu wraz z wnioskiem konkursowym dostępne są na stronie www.klastry.pomorskie.eu


 

 

Projekt i wykonanie: www.optinet.pl    

Strona internetowa jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego