Logowanie


Zapomniałeś hasło
Nie masz konta? Załóż sobie
 

Start arrow Kignet
KIGNET Drukuj Email

VI Krajowe Spotkanie Koordynatorów Projektu KIGNET

w dniach 24 - 26 czerwca br w Augustowie odbyło się kolejne Krajowe Spotkanie Koordynatorów projektu KIGNET. Podczas spotkania omówiono nowe usługi wypracowane w ramach projektu, min. "Kalendarium branżowe" dostępne na stronie www.kigm.pl, a także działalność poszczególnych podsieci KIGNET. Ważnym punktem spotkania było omówienie procedur zamknięcia projektu, które nastąpi 30 września br.

W Augustowie nie zabrakło pięknych widoków i miłych wrażeń, zwłaszcza podczas rejsu statkiem po okolicznych jeziorach.

thumb_augustow_vikskwyklad.jpg thumb_augustow_vikskwidoczek.jpg
 thumb_augustow_vikskstatek.jpg

 


Spotkanie promocyjne projektu KIGNET

 W dniu 26.01.br Krajowa Izba Gospodarki Morskiej zorganizowała spotkanie promocyjne projektu KIGNET - Izbowy system wsparcia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, którego jest uczestnikiem od sierpnia 2005 roku. Gościem Honorowym spotkania był Pan Janusz Lewandowski - Poseł do Parlamentu Europejskiego i Przewodniczący Komisji Budżetowej PE.  

Spotkanie w imieniu Krajowej Izby Gospodarki Morskiej rozpoczęli Prezes KIGM Pan Krzysztof Michnal oraz Dyrektor KIGM Pan Jerzy Uziębło.

W pierwszej części spotkania zebrani goście uczestniczyli w prezentacji dotyczącej założeń projektu KIGNET, osiągnięć Izby w ramach działalności w projekcie oraz dalszych planów z nim związanych. Prezentację dotyczącą projektu KIGNET przedstawiła Julia Gołębiewska - Koordynator projektu w KIGM - koncentrując się w szczególności na przedstawieniu korzyści wypływających zarówno dla Izby jak i dla jej członków, z uczestnictwa w projekcie oraz na omówieniu najważniejszych, wypracowanych w ramach projektu usług: Biuletynu KIGM, Tablicy ogłoszeń, Interaktywnego narzędzia wyboru eksperta KIGM a także planowanych kolejnych usług - Kalendarium wydarzeń branżowych i Informatora o działalności przedsiębiorstw na Jednolitym Rynku Europejskim. W tej części spotkania szczególną uwagę zebranych przedsiębiorców, przedstawicieli świata nauki i dziennikarzy zwróciła możliwość aktywnej współpracy z Izbą przy tworzeniu kolejnych usług. W materiałach informacyjnych przekazanych uczestnikom spotkania zawarto ankietę dotyczącą działalności Izby, wyniki ankiety będą pomocne w przygotowaniu działalności organizacji na kolejne miesiące.

W przerwie przed drugą częścią spotkania goście mieli okazję podyskutować przy kawie z pracownikami Izby i w swobodnej atmosferze przedstawić kilka pomysłów na poszerzenie działalności KIGM w oparciu o projekt KIGNET.

O godzinie 13.00 na salę przybył Pan Janusz Lewandowski, serdecznie powitany przez Dyrektora KIGM oraz zebranych gości, w sposób bezpośredni i swobodny rozpoczął dyskusję o gospodarce morskiej. Gość Honorowy wyczerpująco odpowiadał na pytania związane min. z szansami rozwoju transportu morskiego w Polsce, z powstaniem Gazoportu w Świnoujściu oraz o planach Unii związanych z wsparciem polskiej gospodarki na najbliższy okres programowania 2007-2013.

Całość spotkania promocyjnego KIGNET - Izbowy system wsparcia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw zakończyła się w atmosferze satysfakcji ze strony uczestników i organizatorów.

 thumb_spotkanie_promocyjne_kignetprzed.jpgthumb_spotkanie_promocyjne_kignetprezentacja_projektu.jpg 
 thumb_spotkanie_promocyjne_kignet_dyskusja.jpg thumb_spotkanie_promocyjne_kignet_przerwa.jpg

 

 

 


 

 W dniu 12 czerwca 2006 roku Krajowa Izba Gospodarki Morskiej otrzymała Zaświadczenie o wpisie do Rejestru Organizacji Akredytowanych w sieci KIGNET.

zaświadczenie o wpisie.pdf zaświadczenie o wpisie.pdf (251.32 KB)  

 


III Krajowe Spotkanie Koordynatorów Projektu KIGNET organizowane przez Krajową Izbę Gospodarki Morskiej w dniach 22 - 23 maja 2006 roku w ośrodku  szkoleniowo-wypoczynkowym "Rzemieślnik" w Gdańsku

 

 thumb_kignet___iii_ksk.jpg

thumb_kignet___iii_ksk_2.jpg 
 Dyrektor Biura KIGNET Pani Barbara Kosicka oraz Sekretarz Generalny Krajowej Izby Gospodarczej Pan Marek Kłoczko
Zespół Krajowej Izby Gospodarki Morskiej odpowiedzialny za realizację projektu KIGNET w tej izbie. Od lewej: Bożena Rogalska, Adam Grzywacz, Ewa Dymalska. Na zdjęciu brakuje Idy Pierzyńskiej - koordynatora projektu.
 thumb_kignet___iii_ksk_3.jpg
Po ciężkim dniu wykładów i ćwiczeń czas na zasłużony odpoczynek nad brzegiem Bałtyku. 


 

"KIGNET - IZBOWY SYSTEM WSPARCIA KONKURENCYJNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW"

Projekt KIGNET - izbowy system wsparcia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw polega na stworzeniu funkcjonalnej ogólnopolskiej sieci świadczącej wysokiej jakości usługi na rzecz firm. Działalność sieci będzie oparta na instytucjach wspierania przedsiębiorczości - głównie izbach gospodarczych - zrzeszonych i nie zrzeszonych w Krajowej Izbie Gospodarczej.

Rezultatem działań będzie zarówno zwiększenie zasięgu, zakresu i jakości świadczonych przez izby usług dla przedsiębiorstw i społeczności lokalnych, jak i uzyskanie trwałości tych usług w długim okresie czasu przez stworzenie mechanizmu ich samoistnego rozwoju, a także zwiększenie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw poprzez poprawę dostępności wysokiej jakości usług świadczonych przedsiębiorcom przez organizacje otoczenia biznesu.

Serdecznie Państwa zapraszamy do uczestnictwa przy tworzeniu izbowego systemu wsparcia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw.

Informacji udziela Koordynator projektu Julia Gołębiewska - tel.: 058 782 01 91, e-mail: j.golebiewska@kigm.pl

więcej informacji: 

 KIGNET - PREZENTACJA.pdf

 


LINKI:

www.konkurencyjnosc.gov.pl 

www.parp.gov.pl

www.kig.pl 

 

 

 

 

 

Projekt i wykonanie: www.optinet.pl    

Strona internetowa jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego