Logowanie


Zapomniałeś hasło
Nie masz konta? Załóż sobie
 

Zamów biuletyn

 Start arrow Aktualności arrow Konsultacje publiczne projektu Programu Południowy Bałtyk 2014-2020.
Konsultacje publiczne projektu Programu Południowy Bałtyk 2014-2020. Drukuj Email

"Zwiększenie potencjału niebieskiego i zielonego wzrostu obszaru Południowego Bałtyku poprzez współpracę transgraniczną."

2-go lipca w Sali im. Lecha Bądkowskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku odybła się regionalna konferencja konsultacyjna projektu Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2014-2020 oraz Prognozy Oddziaływania na Środowisko projektu Programu.

Podczas spotkania przedstawiono pomorskie doświadczenia w ramach Programu Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013. Zaprezentowano założenia Progamu na lata 2014-2020 oraz prognozy oddziaływania na środowisku projektu Progarmu w tym okresie.

„Niebieski wzrost” jest częścią strategii Europa 2020 i odnosi się do kwestii potencjału gospodarczego oceanów, mórz i obszarów przybrzeżnych w kontekście zrównoważonego rozwoju i tworzenia miejsc pracy, w harmonii ze środowiskiem morskim i poprzez współpracę pomiędzy partnerami publicznymi i prywatnymi, w tym MŚP.

Zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej pt. „Niebieski rozwój - szanse dla zrównoważonego wzrostu w sektorach morskich”, termin „niebieska gospodarka” można odnieść do następujących sektorów:

 • „Niebieska” energia – przybrzeżnomorska energia wiatrowa, energia pływów i fal,
 • przetwarzanie oceanicznej energii termalnej;
 • Akwakultura;
 • Turystyka morska, przybrzeżna i rejsowa;
 •  Żegluga dalekomorska i lokalna;
 •  Morskie zasoby mineralne (eksploatacja dna morskiego);
 •  Biotechnologia morska (np. zasoby dla przemysłu farmaceutycznego i kosmetycznego);
 •  Odsalanie;
 • Ochrona obszarów przybrzeżnych;
 •  Bezpieczeństwo morskie oraz monitorowanie stanu środowiska

 

„Zielony wzrost”

jest terminem opisującym ścieżkę wzrostu gospodarczego, wykorzystującą zasoby naturalne w sposób zrównoważony. Oznacza on stymulowanie wzrostu i rozwoju gospodarczego przy jednoczesnym zagwarantowaniu, że dobra naturalne będą mogły dostarczać zasobów i usług środowiskowych, od których zależy dobro obecnych i przyszłych pokoleń.

Program Bałtyk Południowy składa się z pięciu osi priorytetowych, odpowiadających kluczowym zidentyfikowanym wartościom i wyzwaniom. Są one skorelowane z celami tematycznymi w ramach EFRR oraz – na poziomie celów szczegółowych – z priorytetami inwestycyjnymi:

 • Oś Priorytetowa 1: Wzmocnienie aktywności międzynarodowej oraz zdolności innowacyjnej niebieskiej i zielonej gospodarki Południowego Bałtyku
 • Oś Priorytetowa 2: Wykorzystanie potencjału środowiskowego i kulturalnego obszaru Południowego Bałtyku na rzecz „niebieskiego” i „zielonego” wzrostu
 • Oś Priorytetowa 3: Poprawa łączności transgranicznej na rzecz funkcjonalnego „niebieskiego” i „zielonego” transportu
 • Oś Priorytetowa 4: Wzmocnienie wydajności zasobów ludzkich na rzecz „niebieskiej” i „zielonej” gospodarki obszaru
 • Oś Priorytetowa 5: Zwiększenie zdolności współpracy podmiotów lokalnych na obszarze Południowego Bałtyku na rzecz „niebieskiego” i „zielonego” wzrostu

Na wymienione sześć„osi” Programu przeznaczono łącznie ponad 83 mln Euro.

więcej na:
http://www.ewt.gov.pl/2014_2020/Documents/Program_wspolpracy_Poludniowy_Baltyk_PL_konsultacje_spoleczne.pdf


 

Projekt i wykonanie: www.optinet.pl    

Strona internetowa jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego