Władze KIGM

Opublikowano: środa, 10, kwiecień 2019

Zgodnie ze Statutem Krajowej Izby Gospodarki Morskiej, organami KIGM są:

1. Walne Zgromadzenie

2. Rada Krajowej Izby Gospodarki Morskiej

Przewodniczący: Adam Meller
Wiceprzewodniczący: Krzysztof Michnal
  Cezary Sylwestrzak
Członkowie: Paweł Brzezicki
  Łukasz Greinke
  Zbigniew Karpiński
  Marek Orent
  Arkadiusz Tomczak
  Janusz Zarębski
  Krzysztof Urbaś
  Arkadiusz Zgliński
   

3. Sekretarz Generalny

  Rafał Machowiak

 

4. Komisja Rewizyjna

Przewodniczący: Zbigniew Jaś
Członek Komisji: Zbigniew Nowakiewicz 
  Michał Pastuszek


5. Rada KIGM Pomorskiego Oddziału Regionalnego w Gdyni

Przewodniczący: Krzysztof Michnal
Członkowie: Wiesław Badura
  Piotr Frankowski
  Jan Jarmakowski
  Julian Skelnik
  Grzegorz Pettke
  Michał Pastuszek
  Tomasz Szulbrchyt
  Cezary Łuczywek

 

6. Rada KIGM Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego w Szczecinie 

 

Przewodniczący: Cezary Sylwestrzak 
Wiceprzewodniczący Arkadiusz Świech
Członkowie: Paweł Brzezicki
  Jacek Cichocki
  Zbigniew Matkowski
  Tadeusz Stryjewski
  Arkadiusz Tomczak