Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku portalu internetowego kigm.pl Uprzejmie informujemy, że od 25 maja 2018 r. obowiązuje tzw. RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE. Nowe prawo wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych. Szczegółowe zapisy znajdziesz w nowej polityce prywatności portalu internetowego kigm.pl. Jednocześnie informujemy, że Państwa dane są przetwarzane w sposób bezpieczny, z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami
Polityka Prywatności/Cookies   
AKCEPTUJĘ
Download Joomla by iPage

Posiedzenie Kapituły Nagrody Honorowej KIGM „Bursztynowa Kaczka”

Opublikowano: poniedziałek, 14, czerwiec 2021

14 czerwca 2021 odbyło się posiedzenie Kapituły Nagrody Honorowej KIGM „Bursztynowa Kaczka”. Tematem spotkania był m.in. wpływ pandemii Covid-19 na polską branżę morską w minionym roku oraz jej wpływ na przyznanie nagród honorowych KIGM za 2020 rok.

Czytaj więcej: Posiedzenie Kapituły Nagrody Honorowej KIGM „Bursztynowa Kaczka”

Odszedł Włodzimierz Gogolewski

Opublikowano: wtorek, 01, czerwiec 2021

Z ogromnym smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Włodzimierza Gogolewskiego

wieloletniego przewodniczącego Rady Krajowej Izby Gospodarki Morskiej,
osoby o wielkim sercu, niezwykle zaangażowanego w działalność samorządu gospodarczego, nestora polskiej logistyki.

Wyrazy głębokiego współczucia
Rodzinie i bliskim
składają
władze i pracownicy
Krajowej Izby Gospodarki Morskiej

XXII. Walne Zgromadzenie Członków KIGM

Opublikowano: poniedziałek, 31, maj 2021

Informuję, że Rada Krajowej Izby Gospodarki Morskiej zwołuje XXII. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków  na 25 czerwca 2021 r. na godz. 11.30 (I termin) i godz. 12.00 (II termin).

Miejscem ZWZC będzie siedziba Polskich Linii Oceanicznych S.A., al. Marszałka Piłsudskiego 1.

Proponowany porządek i tematyka obrad:
1. Otwarcie obrad XXII. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków KIGM.
2. Wybór Przewodniczącego ZWZC i powołanie protokolantów.
3. Powołanie Komisji:
  - Mandatowo-skrutacyjnej
  - Uchwał i wniosków
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZC i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Uchwalenie porządku i tematyki obrad.
6. Uchwalenie Regulaminu obrad XXII. ZWZC.
7. Przedstawienie, rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Sekretarza Generalnego KIGM za okres 01.01.2020 – 31.12.2020 r.
8. Przedstawienie, rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady KIGM za okres 01.01.2020 – 31.12.2020 r.
9. Przedstawienie, rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania finansowego KIGM za rok 2020.
10. Przedstawienie, rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej KIGM za okres od 01.01.2020 – 31.12.2020 r.
11. Udzielenie absolutorium władzom KIGM.
12. Przedstawienie, rozpatrzenie i przyjęcie Planu pracy KIGM na rok 2021.
13. Przedstawienie, rozpatrzenie i uchwalenie budżetu KIGM na rok 2021.
14. Przedstawienie i rozpatrzenie propozycji zmian w Statucie KIGM oraz uchwalenie zmian w Statucie i jego tekstu jednolitego.
15.  Dyskusja o najważniejszych sprawach KIGM i jej członków.
16. Przedstawienie sprawozdań komisji:
- Mandatowo-skrutacyjnej
- Uchwał i wniosków
17. Wolne wnioski.
18. Zamknięcie obrad.

Sekretarz Generalny
Krajowej Izby Gospodarki Morskiej
Rafał Machowiak