Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku portalu internetowego kigm.pl Uprzejmie informujemy, że od 25 maja 2018 r. obowiązuje tzw. RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE. Nowe prawo wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych. Szczegółowe zapisy znajdziesz w nowej polityce prywatności portalu internetowego kigm.pl. Jednocześnie informujemy, że Państwa dane są przetwarzane w sposób bezpieczny, z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami
Polityka Prywatności/Cookies   
AKCEPTUJĘ
Download Joomla by iPage

Pomnik inż. T Wendy - odsłonięcie

Opublikowano: poniedziałek, 31, maj 2021

29 maja 2021, dokładnie 100 lat od rozpoczęcia budowy portu w Gdyni, u nasady Mola Rybackiego w centrum miasta, odbyła się uroczystość odsłonięcia blisko trzymetrowego pomnika przedstawiającego inż. Tadeusza Wendę.

Pomnik został zaprojektowany i wykonany w brązie przez toruńskiego artystę Macieja Jagodzińskiego-Jagenmeer'a. Przedstawia inż. T. Wendę w momencie prezentowania wizji mającego powstać portu, na który wskazuje z cokołu lewą ręką. W prawej ręce trzyma plany i mapy (swą prawą stroną zwrócony jest w kierunku morza i zatoki).

 

 

W uroczystość wzięli udział przedstawiciele władz miasta – Joanna Zielińska i Wojciech Szczurek. Byli przedstawiciele parlamentu, Urzędu Morskiego w Gdyni, firm branży morskiej czy organizacji angażujących się w pielęgnowanie tradycji i polskiej tożsamości morskiej jak PZŻ czy KIGM. Obecna była także wnuczka zasłużonego dla Gdyni i Polski budowniczego p. Hanna Wenda-Uszyńska.

Na zakończenie uroczystości pod pomnikiem złożono wiązanki kwiatów. W imieniu Izby zrobił to sekretarz generalny Rafał Machowiak.

 

Rada KIGM 2/2021

Opublikowano: poniedziałek, 31, maj 2021

28 maja 2021 roku odbyło się drugie w tym roku posiedzenie Rady KIGM. Głównymi punktami obrad były przygotowania do XXII. Walnego Zgromadzenia Członków KIGM w 2021.

Omówiono i przyjęto materiały na WZC obejmujące sprawozdania z działalności Rady KIGM, sprawozdania Sekretarza Generalnego KIGM oraz sprawozdanie finansowe.


Przyjęto termin i miejsce XXII. WZC – 25.06.2021, siedziba PLO w Gdyni.

Na posiedzeniu przyjęto również rekomendacje Rady dla WZC dotyczące przeznaczenia zysku za rok 2020 oraz dotyczące zmiany w Statucie KIGM.

 

XIV. Zgromadzenie Ogólne Członków KIGM POR

Opublikowano: poniedziałek, 31, maj 2021

27 maja 2020 roku z zachowaniem obowiązujących przepisów sanitarnych odbyło się XIV. Zgromadzenie Ogólne Członków Krajowej Izby Gospodarki Morskiej Pomorski Oddział Regionalny. Jednym z punktów Zgromadzenia było sprawozdanie Rada KIGM POR  ze swej działalności za okres od 28 maja 2020 do 27 maja 2021; Zgromadzenie udzieliło Radzie za jej działalność absolutorium. Okres sprawozdawczy pomimo pandemii był dla Rady okresem intensywnej pracy na rzecz Członków KIGM Oddziału Pomorskiego. Interesy podmiotów skupionych w Oddziale były reprezentowane głównie w formie korespondencji z odpowiednimi decydentami lub podczas spotkań on-line.

Czytaj więcej: XIV. Zgromadzenie Ogólne Członków KIGM POR