Posiedzenie Loży KIGM - Polska Bandera

Opublikowano: piątek, 22, listopad 2019

21 listopada 2019 w siedzibie KIGM odbyło się, już drugie w tym miesiącu, posiedzenie Loży KIGM którego jedynym tematem była dyskusja projektu „Polska Bandera” przygotowanego przez Polskie Stowarzyszenie zarządców Polski Związek Przedsiębiorców Żeglugowych (były Polski Związek Zarządców Statków). Temat przedstawił i referował p. kpt. Tadeusz Hatalski, członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP.

Prezentacja skoncentrowała przedstawiona była dwutorowo.

Po pierwsze p. kpt. Hatalski omówił zagrożenia dla polskich marynarzy oraz budżetu państwa jakie niesie za sobą orzeczenie C-631/17. Jednocześnie wskazał, że jest to również pewna szansa na uregulowanie statusu zabezpieczeń socjalnych marynarzy, a przy okazji, być może również okazja na ponowne zainteresowanie władz omawianym projektem.

Po drugie pan kapitan przedstawił szczegółowo elementy całego projektu włączając w to korzyści ekonomiczne jakie mogą płynąć z wdrożenia projektu.

Po prezentacji zaczęły się pytania do prelegenta, a potem dyskusja. W konsekwencji przeprowadzonej prezentacji oraz rozmów Loża KIGM postanowiła rekomendować Radzie KIGM przedstawiony projekt jako warty wspierania.

Dokumenty związane z projektem można znaleźć w poniższych linkach::

- orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE – zagrożenia i szanse

- przywrócić polska banderę – projekt w skrócie

- przywrócić polska banderę – drugi etap

- projekt ustawy Polskiego Związku Przedsiębiorców Żeglugowych (wraz z OSR, założenia, załączniki z wyliczeniami)

Film promujący projekt znajduje się poniżej:

https://www.youtube.com/watch?v=-5BLAaF9B84

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem.