Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku portalu internetowego kigm.pl Uprzejmie informujemy, że od 25 maja 2018 r. obowiązuje tzw. RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE. Nowe prawo wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych. Szczegółowe zapisy znajdziesz w nowej polityce prywatności portalu internetowego kigm.pl. Jednocześnie informujemy, że Państwa dane są przetwarzane w sposób bezpieczny, z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami
Polityka Prywatności/Cookies   
AKCEPTUJĘ
Download Joomla by iPage

XVI. Zgromadzenie Ogólne Członków Pomorskiego Oddziału Regionalnego KIGM.

Opublikowano: poniedziałek, 22, maj 2023

18 maja 2023 w siedzibie Bałtyckiego Terminala Kontenerowego w Gdyni odbyło się XVI. ZOC POR. Zgromadzenie miało charakter sprawozdawczy.

Zgromadzonych przywitał gospodarz miejsca prezes BCT p. Wojciech Szymulewicz oraz przewodniczący Rady KIGM p. Krzysztof Michnal, który również otworzył obrady. Na przewodniczącego Zebrania wybrano wiceprzewodniczącego Rady KIGM POR, p. Jana Jarmakowskiego (GCT).

Pan K. Michnal przedstawił sprawozdanie z działalności Rady i biura KIGM POR za okres sprawozdawczy od 26.05-2022 do 18.05.2023. W sprawozdaniu znalazły się m.in. informacje dotyczące działań Rady w zakresie przygotowania i realizacji programu reprezentacji interesów członków KIGM Oddział Pomorski a w szczególności dotyczących: transportu z/do polskich portów morskich z uwzględnieniem tras transportu intermodalnego – „Droga Czerwona w Gdyni” – monitorowanie postępu prac; spraw edukacji morskiej na poziomie wyższym, średnim i zawodowym; udziału w projekcie tworzenia Branżowych Centr Umiejętności; reprezentowania interesów Członków Oddziału w posiedzeniach Sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej: przygotowania opinii i pism do decydentów w następujących sprawach - zmian w rozporządzeniu dot. wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich czy w sprawie wprowadzonych zmian w Ustawie o zmianie Ustawy o Bezpieczeństwie Morskim i innych ustaw – zmieniającej Ustawę o Portach i Przystaniach Morskich; wystosowano apel do MRIT o wycofanie się z planów likwidacji Krajowej Inteligentnej Specjalizacji (KIS)  - Innowacyjne technologie morskie w zakresie specjalistycznych jednostek pływających, konstrukcji morskich i przybrzeżnych oraz logistyki opartej o transport morski i śródlądowy; rekomendowano Radzie KIGM przyjęcie i poparcie apelu Polskiego Związku Przedsiębiorców Żeglugowych oraz włączenie się Izby do prac nad zmianami w ustawodawstwie dot. zabezpieczenia społecznego marynarzy.

W zakresie integracji środowiska morskiego i regionów nadmorskich wokół problematyki morskiej Rada współpracowała z innymi organizacjami/instytucjami, tj.: z Polską Izbą Spedycji i Logistyki, Polskim Związkiem Przedsiębiorców Żeglugowych, Polskim Związek Maklerów Okrętowych, Radą Interesantów Portu Gdynia, Urzędem Morskim, Urzędem Miasta Gdynia, Pomorskim Związkiem Żeglarskim.

Przewodniczący Rady POR – Krzysztof Michnal oraz przedstawiciele oddziału brali udział: w spotkaniach Rady Oświatowej oraz Rady Przedsiębiorczości przy Marszałku Województwa Pomorskiego.

Po przedstawieniu sprawozdania i dyskusji Zgromadzenie udzieliło Radzie absolutorium.

Następnym punktem porządku obrad były plan pracy Oddziału Pomorskiego na lata 2022-2023. Do tematów od lat aktualnych - czyli: monitorowanie prac rządu dotyczących zmian w regulacjach dotyczących portów i przystani morskich; monitorowanie prac rządu i parlamentu w sprawach związanymi z zatrudnieniem na morzu i edukacją morską (tu także monitorowanie władz lokalnych); monitorowanie działań rządu na rzecz zwiększania udziału polskich przedsiębiorstw i innych podmiotów w rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polskiej Wyłącznej Strefie Ekonomicznej na Bałtyku; transport kontenerów z/do polskich portów morskich z uwzględnieniem tras transportu intermodalnego – autostrady morskie, ostatnia mila, przedłużenie korytarza Bałtyk-Adriatyk do Karlskrony – podkreślając ich szczególne znaczenie dodano punkty związane z 1.  podejmowaniem działań w zakresie polepszenia funkcjonowania polskich portów a w szczególności dostępu do nich lądem – takich jak np. „Droga Czerwona”, linia kolejowa „201”, oraz trzeci tzw. tor „linii tczewskiej” oraz 2. promowanie zrównoważonej, niebieskiej gospodarki w regionie.

W planie pracy podkreślono również potrzebę kontynuacji współpracy z instytucjami i organizacjami branżowymi oraz promocję firm członkowskich Oddziału w kraju i za granicą. Plan pracy przyjęto jednogłośnie.

Na zakończenie obrad sekretarz generalny KIGM p. Rafał Machowiak zaprosił zebranych do udziału w tegorocznym Baltexpo oraz do wzięcia udziału w przygotowaniach do Roku Jubileuszowego KIGM. W 2024 będzie obchodzić jubileusz 25-lecia. Prezes Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego p. Zbigniew Jaś poinformował zebranych o 70-leciu MSA przypadającego w tym roku oraz zaprosił na planowaną na 12 października konferencję z tej okazji.

Po zakończeniu obrad część uczestników Zgromadzenia udała się na „dach BCT” by zobaczyć gdyński port z „lotu ptaka” i wysłuchać informacji prezesa BCT dotyczących działalności Terminala, jego codzienności i planów na przyszłość.