Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku portalu internetowego kigm.pl Uprzejmie informujemy, że od 25 maja 2018 r. obowiązuje tzw. RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE. Nowe prawo wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych. Szczegółowe zapisy znajdziesz w nowej polityce prywatności portalu internetowego kigm.pl. Jednocześnie informujemy, że Państwa dane są przetwarzane w sposób bezpieczny, z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami
Polityka Prywatności/Cookies   
AKCEPTUJĘ
Download Joomla by iPage

Komisji Zwyczajów Portowych - reaktywacja

Opublikowano: piątek, 02, luty 2024
Pierwsze spotkanie Komisji Zwyczajów Portowych 

19 stycznia 2024 po raz pierwszy spotkała się Komisja Zwyczajów Portowych. Została ona powołana do życia po raz drugi uchwałą Rady KIGM z 14 września 2023.
Jej poprzedniczka przez 10 lat pracowała nad przygotowaniem „Zbioru praktyk i zasad współpracy uczestników obrotu portowego”. Dokument został opublikowany w 2013 r. Przez ten czas zarówno w portach jak i obrocie okołoportowym nastąpiło wiele zmian na różnych płaszczyznach. Komisja Zwyczajów Portowych 2.0 ma na celu zaktualizowanie i rozszerzenie istniejącego dokumentu.

Chęć udziału w pracach Komisji zgłosiło 21 osób reprezentujących organizacje, instytucje i firmy, głównie te, które były zaangażowane w pracach Komisji 1.0.

W styczniowym spotkaniu obecni byli przedstawiciele:
•    Zarządów Portów, Gdyni, Gdańska, Szczecina i Świnoujścia,
•    Rad Interesantów Portów Gdyni, Szczecina, Świnoujścia,
•    Urzędów Morskich w Szczecinie i Gdyni
•    Polskiej Izby Spedycji i Logistyki
•    Związku Małych Portów Morskich
•    Centrum Badań nad Gospodarką Morską
•    Władz Krajowej Izby Gospodarki Morskiej, Kolegium Ekspertów KIGM i Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego przy KIGM
•    Polskiego PCS
•    Firm Speed oraz DB Port Szczecin

Lista osób i podmiotów biorących udział w pracach tego ciała nie jest zamknięta.

Podczas pierwszego posiedzenia dyskutowano o celu i zasadności pracy Komisji, wstępnie również o zakresie jej pracy. Postanowiono, że głównym punktem obrad i następnych działań będzie aktualizacja i dostosowanie Regulaminu funkcjonowania Komisji z 2003 r. do obecnych potrzeb, wymogów i okoliczności. Po przyjęciu znowelizowanego dokumentu przez Radę KIGM, będzie można wybrać Prezydium Komisji oraz wyznaczyć kierunki i zakres działań.
Do połowy lutego prace nad Regulaminem KZP powinny się zakończyć.