Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku portalu internetowego kigm.pl Uprzejmie informujemy, że od 25 maja 2018 r. obowiązuje tzw. RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE. Nowe prawo wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych. Szczegółowe zapisy znajdziesz w nowej polityce prywatności portalu internetowego kigm.pl. Jednocześnie informujemy, że Państwa dane są przetwarzane w sposób bezpieczny, z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami
Polityka Prywatności/Cookies   
AKCEPTUJĘ
Download Joomla by iPage

Inflacja w dół, PKB w górę.

Opublikowano: wtorek, 09, lipiec 2024

Inflacja w dół, PKB w górę. Znamy wyniki ankiety makroekonomicznej NBP

Źródło. Krajowa izba Gospodarcza

W czerwcu 2024 r. odbyła się kolejna edycja Ankiety Makroekonomicznej Narodowego Banku Polskiego (NBP), w której eksperci podzielili się swoimi prognozami dla polskiej gospodarki.
Aktualne badanie, trwające od 6 do 19 czerwca 2024 roku, zaangażowało 25 ekspertów reprezentujących różne sektory, w tym instytucje finansowe, ośrodki analityczno-badawcze oraz organizacje przedsiębiorców i pracowników, wśród których niezmiennie od lat znajdują się eksperci Krajowej Izby Gospodarczej. Dzięki temu pozyskaliśmy nowe, wartościowe dane służące do analizy i prognozowania sytuacji gospodarczej.


Eksperci odpowiadali na pytania dotyczące najważniejszych wskaźników makroekonomicznych, takich jak inflacja i wzrost gospodarczy (PKB), w różnych okresach czasu. Część pytań miała charakter probabilistyczny, co oznaczało, że ankietowani określali prawdopodobieństwo wystąpienia różnych scenariuszy. Pozostałe pytania wymagały podania konkretnych wartości, np. prognozowanej stopy inflacji w danym roku.
Inflacja
•    Średnioroczna inflacja CPI w Polsce w 2024 roku ma wynieść 3,8%. Istnieje jednak pewien zakres zmienności, a typowe scenariusze przewidują wartości od 3,3% do 4,5%
•    Podobnie, w 2025 roku prognoza centralna wynosi 4,1%, a typowe scenariusze przewidują inflację w przedziale 2,9% do 5,2%
•    W 2026 roku inflacja ma być niższa, z prognozą centralną na poziomie 3,1% i typowymi scenariuszami w przedziale 2,0% do 4,4%
Istnieje 65% prawdopodobieństwo, że inflacja w latach 2024-2025 przekroczy górną granicę celu inflacyjnego NBP (3,5%). W 2026 roku prawdopodobieństwo to spada do 43%. Z drugiej strony, prawdopodobieństwo utrzymania się inflacji w przedziale 1,5%-3,5% wynosi 41% dla 2026 roku, a dla lat 2024-2025 jest zbliżone do 30%.
PKB
Według ekspertów ankietowanych przez Narodowy Bank Polski, polska gospodarka będzie rosła w tempie około 3% – 3,5% rocznie w latach 2024-2026.
•    W 2024 roku tempo wzrostu PKB ma wynieść 3,1%, a prognozy wahają się od 2,5% do 3,7%
•    W 2025 roku tempo wzrostu PKB ma wynieść 3,5%, a prognozy wahają się od 2,5% do 4,4%
•    W 2026 roku tempo wzrostu PKB ma wynieść 3,4%, a prognozy wahają się od 2,3% do 4,4%
Stopa bezrobocia
Zgodnie z najnowszymi prognozami Ankiety Makroekonomicznej eksperci przewidują, że w najbliższych latach stopa bezrobocia w Polsce utrzyma się na stabilnym poziomie bliskim 5%.
Jednocześnie tempo wzrostu wynagrodzeń ma ulec spowolnieniu. W 2024 roku przeciętne wynagrodzenie brutto wzrośnie o 11,7%, a w kolejnych latach tempo wzrostu będzie spadać: do 7,4% w 2025 roku i 6,5% w 2026 roku.
Aktualny raport dostępny jest na stronie NBP>>> możesz go także pobrać TUTAJ