Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku portalu internetowego kigm.pl Uprzejmie informujemy, że od 25 maja 2018 r. obowiązuje tzw. RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE. Nowe prawo wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych. Szczegółowe zapisy znajdziesz w nowej polityce prywatności portalu internetowego kigm.pl. Jednocześnie informujemy, że Państwa dane są przetwarzane w sposób bezpieczny, z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami
Polityka Prywatności/Cookies   
AKCEPTUJĘ
Download Joomla by iPage

Rada KIGM 1/2022

Opublikowano: poniedziałek, 21, marzec 2022

18 marca 2022 w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdynia odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Rady KIGM. Przyjęto sprawozdanie sekretarza generalnego KIGM z wykonania budżetu za rok 2021. Przyjęto również plan budżetu na 2022. Przyjęto także kierunki działania Izby w tym roku - izba będzie zajmować i prezentowanie stanowiska w sprawach istotnych dla gospodarki morskiej w postaci uchwał i opinii organów statutowych m.in. na posiedzeniach Sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, w trakcie spotkań z przedstawicielami władz różnych szczebli; poprzez opiniowanie projektów aktów prawnych; w trakcie spotkań, seminariów i konferencji organizowanych przez KIGM czy poprzez prowadzenie działalności interwencyjnej na rzecz członków KIGM. Podobnie jak w latach poprzednich Izba będzie promować polską gospodarkę morską, jej członków w kraju i zagranicą m.in. poprzez urządzanie misji handlowych i studyjnych, publikację folderu "O gospodarce morskiej", udział w targach i spotkaniach organizowanych przez inne podmioty. Będzie też wspierała integrację środowiska gospodarki morskiej m.in. poprzez organizacja konkursu o Nagrodę Honorową KIGM „Bursztynowa Kaczka” i Wyróżnień Honorowych „Bursztynowe Jajko” i „Bursztynowy Ster” czy uczestnictwo Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego w organizacji imprezy integracyjnej środowiska gospodarki morskiej „Herring 2022”; organizację przez Zachodniopomorski Oddział Regionalny „Rejsu Odrzańskiego”, czy organizację przez Pomorski Oddział Regionalny Święta Morza w Gdyni

Na posiedzeniu Rada jednogłośnie poparła również postulaty Rady KIGM Pomorskiego Oddziału Regionalnego ws. marynarzy ukraińskich (tekst listu otwartego na stronie www.kigm.pl).

Wizyta delegacji biznesu z Estoni. Gdynia. Świnoujście.

Opublikowano: poniedziałek, 21, marzec 2022

16 marca 2022 odbyła się wizyta biznesu estońskiego w porcie Gdynia. 17. marca delegacja odwiedziła Świnoujście.

Przyjazd został zorganizowany wspólnie przez Ambasadę Republiki Estonii w Polsce oraz Krajową Izbę Gospodarki Morskiej.

W skład delegacji estońskiej weszli p. Daniel Bajer - Daniel Bajer - Enterprise Estonia, Tõnu Mets - Go Swift, Meelis Kosk - Skeleton technology. KIGM była reprezentowana przez Rafała Machowiaka – sekretarza generalnego Izby.

Czytaj więcej: Wizyta delegacji biznesu z Estoni. Gdynia. Świnoujście.

List otwarty - ukraińscy marynarze, nauczyciele, uczniowie

Opublikowano: czwartek, 17, marzec 2022

Gdynia, 11.03.2022

Pan Marek Gróbarczyk
Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury

List otwarty

Szanowny Panie Ministrze
W związku z inwazją rosyjską na Ukrainę i spowodowanym tym kryzysem humanitarnym i ucieczką obywateli Ukrainy gównie do Polski, a także w związku z pracami Rządu dotyczącymi regulacji statusu i praw osób napływających do naszego kraju, zwracamy się do Pana Ministra z prośbą o rozważenie naszych postulatów dotyczących sytuacji ukraińskich marynarzy, kadr uczelni morskich a także osób, które chciałyby kontynuować naukę na kierunkach morskich w Polsce lub chciałby taką naukę podjąć.

Czytaj więcej: List otwarty - ukraińscy marynarze, nauczyciele, uczniowie