Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku portalu internetowego kigm.pl Uprzejmie informujemy, że od 25 maja 2018 r. obowiązuje tzw. RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE. Nowe prawo wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych. Szczegółowe zapisy znajdziesz w nowej polityce prywatności portalu internetowego kigm.pl. Jednocześnie informujemy, że Państwa dane są przetwarzane w sposób bezpieczny, z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami
Polityka Prywatności/Cookies   
AKCEPTUJĘ
Download Joomla by iPage

Rada KIGM 2/2020

Opublikowano: piątek, 29, maj 2020

29 maja 2020 odbyło się posiedzenie Rady KIGM. Posiedzenie przeprowadzono za pomocą środków komunikacji na odległość. Krajowa Izba Gospodarki Morskiej dziękuje Zarządowi Morskiego Portu Gdynia za udostępnienie urządzeń umożliwiających odbycie posiedzenia Rady.

Głównymi tematami posiedzenia Rady było przyjęcie materiałów na Walne Zgromadzenie Członków KIGM

- sprawozdania z działalności Rady KIGM - za okres 1.01.2019-31.12.2019

- sprawozdania z działalności Sekretarza Generalnego KIGM  - za okres 1.01.2019-31.12.2019

- sprawozdania finansowego - za okres 1.01.2019-31.12.2019.

Wybrano także  termin i miejsce XXI Walnego Zgromadzenia Członków KIGM Będzie to 26 czerwca 2020 godzina 12.00 (pierwszy termin) i godzina 12.30 (drugi termin).

Na posiedzeniu Rady rozmawiano o sytuacji finansowej biura KIGM Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego i postanowiony przychylić się do wniosku Rady KIGM ZOR i w roku 2020 - w związku z sytuacją epidemiczną i trudnościami w pozyskiwaniu środków - zmienić zasady finansowania Biura Oddziału

W wolnych wnioskach poruszano temat potencjalnej współpracy z przedsiębiorstwami fińskimi i współpracy z ambasadą Finlandii w tej materii. Rozmawiano również o sprawach związanych z działalnością kapituły nagrody honorowej KIGM "Bursztynowej Kaczki".

XIII. Zgromadzenie Ogołne Członków Pomorskiego Oddziału Regionalnego

Opublikowano: piątek, 29, maj 2020

28 maja 2020 odbyło się XIII. Zgromadzenie Ogólne Członków Krajowej Izby Gospodarki Morskiej Pomorski Oddział Regionalny.Zgromadzenie zostało przeprowadzone dwutorowo - w zależności od wymaganej formy głosowania. W punktach porządku Zgromadzenia, gdzie można było głosować jawnie, głosowano za pomocą środków komunikacji na odległość. Natomiast głosowanie tajne odbyło się poprzez wrzucanie kart do głosowania z listą kandydatów do urny wystawionej w sekretariacie Szkoły Morskiej w Gdyni w wyznaczonym dniu i godzinach przy zachowaniu obostrzeń sanitarnych.

W porządku obrad Zgromadzenia znalazło się sprawozdanie z działalności Rady KIGM POR za okres od 24 maja 2019 do 28 maja 2020. Rada otrzymała absolutorium za swe działania w okresie sprawozdawczym.

Czytaj więcej: XIII. Zgromadzenie Ogołne Członków Pomorskiego Oddziału Regionalnego

Rada KIGM POR 2/2020

Opublikowano: piątek, 15, maj 2020

5 maja 2020 odbyło się posiedzenie Rady KIGM Pomorskiego Oddziału Regionalnego. Krajowa Izba Gospodarki Morskiej dziękuje Szkole Morskiej w Gdyni i przewodniczącemu Rady KIGM POR p. Krzystofowi Michnalowi za udostępnienie platformy do komunikacji online.

Podczas obrad ustalono datę Zgromadzenia Ogólnego Członków KIGM Pomorskiego Oddziału Regionalnego. Zgromadzenie, w tym roku sprawozdawczo-wyborcze, ma się odbyć 28.05.2020 godz. 11.00 (pierwszy termin) i godz. 11.15 (drugi termin) przy założeniu, że przepisy sanitarne oraz zapewnione warunki pozwolą na jego przeprowadzenie. W zależności od ilości zgłoszonych uczestników, miejsce obrad będzie wskazane w terminie późniejszym. Przyjęto również materiały na Zgromadzenie m.in. sprawozdanie z działalności Rady KIGM POR 2019/2020, plan pracy na rok kolejny.

Kolejnym punktem porządku była strategia rozwoju województwa pomorskiego, która została przedstawiona do konsultacji.  Podczas dyskusji stwierdzono, że zawarte w strategii podejście do gospodarki morskiej jest niespójne oraz wydaje się być zrealizowane przez osoby niezwiązane z branżą aczkolwiek mające wiedzę nt. ekonomii.

Czytaj więcej: Rada KIGM POR 2/2020