Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku portalu internetowego kigm.pl Uprzejmie informujemy, że od 25 maja 2018 r. obowiązuje tzw. RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE. Nowe prawo wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych. Szczegółowe zapisy znajdziesz w nowej polityce prywatności portalu internetowego kigm.pl. Jednocześnie informujemy, że Państwa dane są przetwarzane w sposób bezpieczny, z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami
Polityka Prywatności/Cookies   
AKCEPTUJĘ
Download Joomla by iPage

XXIV. Walne Zgromadzenie Członków KIGM

Opublikowano: czwartek, 29, czerwiec 2023

23 czerwca 2023 roku w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków KIGM (ZWZC).

Przybyłych członków KIGM, jako gospodarz miejsca i przewodniczący Rady KIGM powitał, p. Jacek Sadaj. Na wniosek p. Krzysztofa Michnala, wiceprzewodniczącego Rady KIGM zgromadzeni wybrali na przewodniczącego obrad p. J. Sadaja.

 

Głównymi tematami zgromadzenia były sprawozdania za rok 2022: z działalności Rady KIGM, Komisji Rewizyjnej KIGM oraz Sekretarza Generalnego. Oprócz wymienionych sprawozdań przyjęto sprawozdanie finansowe i podjęto uchwałę o przeznaczeniu zysku za roku ubiegły na cele statutowe. Władzom KIGM udzielono absolutorium. Zgromadzenie przyjęło budżet na 2023 roku oraz program pracy, w którym m.in. ogłoszono rozpoczęcie obchodów Roku Jubileuszowego KIGM - w 2024 w lipcu minie 25-lat od powołania Izby. 

Następnie odbyły się wybory uzupełniające do Rady KIGM, podczas których zgromadzeni wybrali na członka Rady KIGM p. Łukasza Malinowskiego – Prezesa Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. Gratulujemy!

Przed zakończeniem obrad Przewodniczący Rady KIGM p. J. Sadaj oraz Sekretarz Generalny KIGM p. R. Machowiak w imieniu Neptuna wręczyli p. Michałowi Czaplickiemu „Dyplom Święto Morza 2023 – z tytułem zasłużonego na rzecz organizacji Święta”. P. M. Czaplicki (Baxy.it) od dwóch lat jest odpowiedzialny za tworzenie aplikacji na smartfony z mapą i programem Święta – publikacji którą wcześniej przez 9 lat z okazji tego wydarzenia, KIGM wydawała w formie drukowanej. Panie Michale raz jeszcze dziękujemy!

Po zakończeniu posiedzenia odbyła się półgodzinna przerwa na poczęstunek i rozmowy w kuluarach, następnie przedstawiciele Ośrodka Studiów Wschodnich (p. Sandra Bania oraz p. dr Konrad Popławski), którzy przyjechali z Warszawy na spotkanie z Członkami KIGM i jej sypmatykami, przedstawili prezentację nt. „Porty Adriatyckie – konkurencja czy współpraca?”

Informacje zawarte w prezentacji zostaną przedstawione szerszej publiczności prawdopodobnie jesienią tego roku, razem z informacjami dodatkowymi informacjami dotyczącymi sytuacji jeszcze w innych portach basenu Morza Bałtyckie czy Czarnego.

***

Krajowa Izba Gospodarki Morskiej bardzo dziękuję Zarządowi Morskiego Portu Gdynia S.A. za pomoc i wsparcie w przygotowaniu Zgromadzenia i wydarzeń po nim. Dziękujemy również przedstawicielom OSW za przyjazd i przekazanie ciekawych informacji.