Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku portalu internetowego kigm.pl Uprzejmie informujemy, że od 25 maja 2018 r. obowiązuje tzw. RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE. Nowe prawo wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych. Szczegółowe zapisy znajdziesz w nowej polityce prywatności portalu internetowego kigm.pl. Jednocześnie informujemy, że Państwa dane są przetwarzane w sposób bezpieczny, z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami
Polityka Prywatności/Cookies   
AKCEPTUJĘ
Download Joomla by iPage

Comiesięczny Przegląd Makroekonomiczny.

Opublikowano: wtorek, 09, lipiec 2024

KIGM poleca i zaprasza do regularnej lektury Comiesięcznego Przeglądu Makroekonomicznego Krajowej Izby Gospodarczej – eksperckiego kompendium o stanie polskiej gospodarki.
Miesięcznik dostępny na stronie KIG i KIGM prezentuje najnowsze dane i wskaźniki o charakterze makroekonomicznym. Publikowane są dane GUS, NBP i innych uznanych ośrodków krajowych i zagranicznych.
Ale Comiesięczny Przegląd Makrokosmiczny (CPM) to nie tylko publikacja zebranych w jednym miejscu szeroko dostępnych informacji. Przegląd to również, a może przede wszystkim zespół ekspertów KIG i ich prognozy dotyczące kondycji polskiej gospodarki. Prognozy, które się sprawdzają.

Warto nadmienić, że Piotr Soroczyński, szef zespołu ekspertów KIG, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej został uznany za najlepszego analityka makroekonomicznego według dziennika „Parkiet” za rok 2023. Wyprzedził pod tym względem zespoły ekonomistów z Banku Ochrony Środowiska, Alior Banku, Banku Gospodarstwa Krajowego, Banku PKO BP. „Parkiet” nazwał go „zaklinaczem inflacji”, podkreślając tym samym jego wyjątkowe zdolności analityczne i trafność prognoz. W roku 2022 Piotr Soroczyński znalazł się na podium Focus Economics Analyst Forecast Awards wśród najlepszych analityków oraz zespołów badawczych przygotowujących prognozy gospodarcze dla krajów naszego regionu.

W czerwcowym wydaniu CPM możemy się zapoznać z danym dot. PKB opublikowanymi przez GUS za pierwszy kwartał 2024 r. oraz dotyczącymi rynku pracy, bilansem obrotów bieżących czy wskaźnikami ostrzegania przed kryzysem walutowym.

Produkt krajowy brutto i jego składowe
•    Produkt krajowy brutto zwiększył się o 2,0% r/r, po wzroście o 1,0% r/r w kwartale czwartym roku 2023. Wynik był lepszy od oczekiwanego przez rynek.
•    W kolejnych kwartałach tempo wzrostu powinno utrzymywać się w przedziale 2,4% – 3,6%.  Wzmacniać się będzie konsumpcja. Odnawiane będą zapasy.
•    W całym roku 2023 dynamika PKB sięgnęła 0,2%.
•        W ujęciu nominalnym PKB wyniósł 3 410 mld PLN (751 mld EUR).

Ludność, rynek pracy, płace i świadczenia
•    W maju liczba zarejestrowanych bezrobotnych zmniejszyła się o 20,5 tys. do 776,6 tys. osób. Stopa bezrobocia wyniosła 5,0%.
•    W kwietniu stopa bezrobocia wynosiła 5,1%. Przed rokiem w maju stopa bezrobocia wynosiła 5,1%.
•    Liczba pracujących w maju wyniosła około 14 755.
•    Lokalne minimum przypadnie na wrzesień. Stopa bezrobocia spadnie do 4,7%, a liczba bezrobotnych do 730 tys. osób.

Bilans obrotów bieżących i jego główne składowe
•    Saldo rachunku obrotów bieżących w kwietniu 2024 było ujemne i wyniosło -241 mln EUR.
•    W poprzednim miesiącu notowana była nadwyżka, która wyniosła 325 mln EUR.
•    Przed rokiem notowano deficyt w wysokości -2 248 mln EUR.

Żródło: Krajowa izba Gospodarcza


Szczegółowe dane dotyczące stanu polskiej gospodarki, dostępne w formie kompendium na stronie www.kig.pl- https://kig.pl/wp-content/uploads/2024/07/Miesiecznik_2024-06-28.pdf

a także jako odnośnik na stronie www.kigm.pl - http://kigm.pl/21-kursy/403-cmp062024