Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku portalu internetowego kigm.pl Uprzejmie informujemy, że od 25 maja 2018 r. obowiązuje tzw. RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE. Nowe prawo wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych. Szczegółowe zapisy znajdziesz w nowej polityce prywatności portalu internetowego kigm.pl. Jednocześnie informujemy, że Państwa dane są przetwarzane w sposób bezpieczny, z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami
Polityka Prywatności/Cookies   
AKCEPTUJĘ
Download Joomla by iPage

Rada KIGM POR 1/2020

Opublikowano: wtorek, 28, styczeń 2020

27 stycznia 2020 w siedzibie Szkoły Morskiej w Gdyni odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Rady KIGM Pomorskiego Oddziału Regionalnego.

Posiedzenie miało charakter otwarty i oprócz  członków Rady wzięli w nim udział prezesi i przedstawiciele firm członkowskich Oddziału Pomorskiego, członkowie Loży KIGM oraz organizacji branżowych współpracujących z KIGM oraz sympatyków KIGM.

Podczas spotkania odbyły się wybory uzupełniające do Rady KIGM Pomorskiego Oddziału Regionalnego. W skład Rady jednogłośnie został wybrany pan Cezary Łuczywek z Green Managment Sp. z o.o.

Następnie przedstawiono sprawozdania z działań Rady Oddziału z zeszłego roku oraz bieżących a odnoszących się do tematów pracy Rady przyjętych przez Zgromadzenie Ogólne Członków w 2019:

- Monitorowanie prac rządu dotyczących zmian w regulacjach dotyczących portów i przystani morskich
- Monitorowanie samorządów (Gdyni, Gdańska) w sprawach zagospodarowania przestrzennego graniczącego z terenami portów morskich (w 2019 KIGM POR złożył swoją opinię w Urzędzie Miasta Gdyni dot. planu zagospodarowania przestrzennego)
- Transport kontenerów z/do polskich portów morskich z uwzględnieniem tras transportu intermodalnego – autostrady morskie, ostatnia mila, przedłużenie korytarza Bałtyk-Adriatyk do Karlskrony ze szczególnym uwzględnieniem postępu prac na budowa „Drogi Czerwonej” (powyższe tematy przedstawił p. Maciej Krzesicki, w dyskusji wzięli udział p. Piotr Pawłowski (Interesanci Portu Gdynia)

- Monitorowanie prac rządu i parlamentu w sprawach związanymi z zatrudnieniem na morzu i przywróceniem polskiej bandery (we współpracy z PZPŻ) -  temat został przedstawiony przez p. Tadeusza Hatalskiego, członka Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP oraz p. Cezarego Łuczywka, który był osobiście zaangażowany w przygotowywanie projektu. Wcześniej projekt był przedmiotem dyskusji na Radzie KIGM i Radzie KIGM POR oraz w Loży KIGM. 13 grudnia zeszłego roku Rada KIGM przyjęła list popierający projekt „Powrotu pod Polską Banderę”, który został wysłany do Prezydenta RP oraz ministra GMiŻŚ.

- Monitorowanie prac rządu i władz lokalnych w sprawach związanych z kształceniem średnim i zawodowym (temat został przedstawiony przez p. Krzysztofa Michnala, przewodniczącego KIGM POR. Wraz z uczelniami i ośrodkami szkoleniowymi postanowiono przygotować dokument skierowany do władz centralnych o konieczności przeprowadzenia reformy szkolnictwa morskiego w Polsce.

Na posiedzeniu rozmawiano tez o energetyce wiatrowej i konieczności lobbowania na rzecz polskich portów by stały się miejscem przeładunku elementów do konstrukcji stawianych na obszarze morskim RP. 

Następnie rozmawiano na temat propozycji MGMiŻŚ dotyczącą prac legislacyjnych dotyczących problematyki rejestracji statków morski w RP (propozycja Ministerstwa w załączeniu). Rada KIGM POR stwierdziła, że wskazanym jest pozostawić Rejestr Statków w izbach morskich, a potrzebne zmiany dokonywać w zakresie istniejącego systemu prawnego. (tekst odpowiedzi Rady w załączeniu).

Ostatnimi punktem spotkania było sprawozdanie sekretarza generalnego KIGM za okres od 1.10.2019 do 27.01.2020. Rafał Machowiak przedstawił prezentację dotyczącą swoich działań w okresie sprawozdawczym, a także działań biura i działów KIGM.